Predhodno : Nazad na Sadržaj

Rečnik

4th Dimension

PRIMEDBE O DATUMIMA U OVOM REČNIKU. Od Slamanja sveta u upotrebi su tri sistema računanja vremena. Prvi godine računa posle Slamanja (p.s.). Pošto je u godinama nakon Slamanja vladao potpuni haos, a budući da je kalendar usvojen dobrih stotinu godina po završetku Slamanja, početak ovog računanja određen je približno. Na kraju Troločkih ratova izgubljeno je mnoštvo zapisa, toliko da je došlo do rasprava o tome koja je tačno godina po starom sistemu stoga je ustanovljen novi kalendar. Za njegov početak uzet je kraj Ratova  i slavio je navodnu slobodu sveta od troločke pretnje. Ovaj drugi kalendar je računao svaku godinu kao slobodnu godinu (s.g.). Nakon pometnji smrti i uništenja prouzrovanim Stogodišnjim ratom, pojavio se treći kalendar. Ovaj kalendar nove ere (n.e.), trenutno je u upotrebi.

a'dam: Seanšanska sprava za kontrolisanje žena koje usmeravaju, koja se sastoji od okovratnika i narukvice povezanih povocem od srebrnastog metala. Nema nikakav efekat na žene koje ne mogu da usmeravaju. Videti takođe damaine; Seanšan; sul'dam.

Aes Sedai: Oni koje koriste Jednu moć. Od Vremena ludila sve preživele Aes Sedai su žene. One izazivaju široko nepoverenje, strah, pa čak i mržnju i mnogi ih krive za Slamanje sveta. Opšte je mišljenje da se petljaju u pitanja nacija. U isto vreme malo je vladara koji bi se lišili Aes Sedai savetnice, čak i u zemljama gde se postojanje takve veze mora držati u tajnosti. Nakon nekoliko godina usmeravanja Jedne moći Aes Sedai stiču bezvremen izgled, tako da one koje bi inače bile starice imaju svega nekoliko sedih. Videti takođe: Ađah; Amirlin Tron; Vreme ludila.

Ađah: Društva među Aes Sedai. Ima ih sedam i obeleženi su bojama: Plavi, Crveni, Beli, Zeleni, Smeđi, Žuti i Sivi. Sve Aes Sedai sem Amirlin Tron pripadaju jednom. Svaki prati određenu filozofiju o načinu korišćenja Jedne moći i svrhe Aes Sedai. Crveni ađah usmerava svu svoju snagu na pronalaženje i smirivanje muškaraca koji usmeravaju. Smeđi ađah zapostavlja učešće u svetu i posvećuje se treganju za znanjem, dok Beli ađah, uglavnom zanemaruje svet i vrednost svetovnog znanja posvećujući se filosofskim potanjima i istini. Zeleni ađah (koji se tokom Troločkih ratova zvao Borbeni ađah) u pripravnosti je Tarmon Gai'don, Žuti se koncentriše na Lečenje, a Plave sestre se bave uzrocima i pravdom. Sive su posrednici, tražeći harmoniju i konsenzus. Glasine o Crnom ađahu, posvećenom služenju Mračnog, se zvanično pobijaju.

Aijeli: Narod koji živi u Aijelskoj pustari. Ratoborni i izdržljivi. Zaklanjaju lica velom pre nego što ubiju. Smrtonosni ratnici sa oružjem ili goloruki, neće dotaći mač. Njihovi gajdaši ih prate u bitkama muzikom. Aijeli bitku zovu »ples« ili »ples kopalja.« Podeljeni su u dvanaest plemena: Čaren, Kodara, Darin, Gošijen, Mijagoma, Nakai, Rejn, Šarad, Šaido, Šiande, Tarad, Tomanel. Ponekad pričaju o trinaestom plemenu, Plemenu Koje To Nije, Džen, koji su graditelji Ruideana. Videti takođe: Aijelska ratnička društva; Aijelska pustara; Ruidean.

Aijelska pustara: Okrutna stenovita zemlja skoro potpuno bez vode istočno od Kičme sveta. Aijeli je zovu Trostruka zemlja. Malo stranaca zalazi tamo, jer Aijeli smatraju da su u ratu sa svim drugim narodima i ne dočekuju strance dobrodošlicom. Samo torbari, zabavljači i Tatu'ani mogu slobodno ući, iako Aijeli izbegavaju svaki kontakt sa Tatu'anima koje nazivaju »Zalutalima.« Smatra se da mape same Pustare ne postoje.

Aijelski rat: (976-978 g.n.e.) Kada je kralj Laman od Kairhijena sasekao Avendoralderu, četiri Aijelska plemena je prešlo Kičmu sveta. Opljačkali su i spalili glavni grad Kairhijena kao i mnoštvo drugih gradova i varoši, a sukob se preneo u Andor i Tir. Obično se smatra da su Aijeli konačno poraženi u Bici kod Svetlucavih zidova, pred Tar Valonom. Ali zapravo u toj bici je bio ubijen Laman, pa su se Aijeli vratili preko Kičme budući da su postigli ono po što su došli. Videti takođe: Avendoraldera; Karhijen; Kičma sveta.

aijelska ratnička društva: Svi aijelski ratnici pripadaju nekom od dvanaest društava. Postoje Crne oči (Seja Dun), Orlovska braća (Far Aldazar Din), Glasnici zore (Raien Sorien), Ruke noža (Sovin Nai), Device koplja (Far Dareis Mai), Planinski plesači (Hama N'dore), Noćna koplja (Kor Darei), Crveni štitovi (Etan Dor), Kameni psi (Še'en M'tal), Gromovnici (Ša'mad Konde), Izdanci krvi (Tain Šari), i Vodotragači (Duade Mahdi'in). Svako društvo ima svoje običaje, i posebne dužnosti. Na primer, Crveni štitovi služe kao policija. Kameni psi se često koriste kao zaštitnica tokom povlačenja, dok su Device često izvidnica. Aijelska plemena se često bore i međusobno, ali članovi istog društva se neće međusobno boriti čak iako se njihova plemena bore. Tako da uvek postoji dodira među plemenima čak i tokom otvorenih neprijateljstava. Videti takođe: Aijel; Aijelska pustara; Far Dareis Mai.

aijelski srodnički termini: Aijelska krvna srodstva su izražena složenim načinima koje bi stranci smatrali nezgrapnim, ali Aijeli smatraju preciznim. Nekoliko primera će morati biti dovoljni, jer bi jedna čitava knjiga bila potrebna za celo objašnjenje. Prvobrat i prvosestra imaju istu majku. Drugobrat i drugosestra se odnose na decu majčine prvosestre ili prvobrata, a sestromajke i sestroočevi su prvosestre i prvobraća nečije majke. Deda i baba se odnose na oca i majku nečije majke, dok roditelji nečijeg oca su drugi deda i druga baba. Bliži je rod preko majke nego preko oca. Posle ovoga stvari se komplikuju i zgušćavaju se faktorima kao mogućnošću bliskih prijatelja da usvoje jedno drugo za prvosestre i prvobraću. Kada se takođe uzme da Aijelke koje su bliske prijateljice ponekad se udaju za istog čoveka, tako postavši sestrosupruge i udate su jedna za drugu kao i za njega, problemi postaju vidljivijim.

Alvijarin Freidhen: Aes Sedai iz Belog ađaha, sada uzdignuta kao Čuvar hronika, druga po uticaju iza Amirlin Tron među Aes Sedai. Žena hladne logike i još hladnije ambicije.

Amadicija: Nacija koja leži južno od Maglenih planina, između Tarabona i Altare. Njen glavni grad Amador je sedište Dece Svetla, čiji Lord Kapetan Komandant ima, činjenično iako ne po imenu, veću moć nego kralj. Svako sa sposobnošću da usmerava je van zakona u Amadiciji. Po zakonu oni treba da budu zadvoreni ili prognani, ali u stvarnosti često su ubijeni dok bi se »opirali hapšenju.« Zastava Amadicije je šestokraka zvezda na plavoj pozadini sa listom crvenog čička na sebi. Videti takođe: Deca Svetla

Amirlin Tron: 1) Vođa Aes Sedai. Bira je doživotno Dvorana kule, koja se sastoji od po tri predstavnoka (koji se zovu Sedeocima kao u »Zeleni Sedeoc«) iz svakog Ađaha. Amirlin Tron ima, teoretski, skoro neograničenu moć među Aes Sedai i smatra se ravnom kralju ili kraljici. Manje formalan naziv je »Amirlin«. 2) Tron na kome vođa Aes Sedai sedi.

Amis: Mudra utvrde Hladne stene i hodač kroz snove. Aijelka septe Devet dolina Tarad Aijela. Ruarkova žena i Lijanina sestrožena, koja je gospodarica krova utvrde Hladne stene. Amis je sestromajka Avijendi.

Andor: Bogata zemlja koja se proteže od Maglenih planina do reke Erinin, makar na mapi, iako kraljičina kontrola nije sezala zapadnije od Manaterendrela više generacija. Videti takođe: Ćerka naslednica.

Angreal:Ostaci iz Doba legendi koji omogućavaju svakome ko može da usmerava da usmerava veće količine Moći nego što je bezbedno ili bez pomoći moguće. Neki su napravljeni da bi bili korišćeni od strane žena a drugi od strane muškaraca. Glasine o postojanju angreala koga bi muškarci i žene mogli koristiti nikada nisu potvrđene. Način njihovog pravljenja više nije poznat, i malo ih i dalje postoji. Videti takođe usmeravanje; sa'angreal; ter'angreal.

Arad Doman: Država na Aritskom okeanu. Trenutno je razara građanski rat, a u isto vreme i borba protiv sledbenika Ponovorođenog Zmaja i rat sa Tarabonom. Glavnu reč u domanskoj trgovini vode žene; poznata je izreka o izuzetnoj nepromišljenosti “Pustiti muškarca da trguje sa Domankama.” Domanke su poznate—ili zloglasne—po svojoj lepoti zavodljivosti i besramnom odevanju.

Artur Hokving: Legendarni kralj, Artur Pendrag Tanreal. Vladao od s.g. 943-94. Ujedinio sve zemlje zapadno od Kičme sveta, kao i neke iza Aijelske pustare. Poslao vojsku preko Aritskog okeana (s.g. 992.) ali je veza s njom izgubljena posle njegove smrti. Tada je započeo i Stogodišnji rat. Njegovo znamenje bio je zlatni jastreb u letu. Takođe videti: Stogodišnji rat.

Avendesora: Na starom jeziku “Drvo života”. Spominje se u mnogim pričama i legendama, koje daju njene različite lokacije. Njena prava lokacija je poznata samo nekolicini.

Avendoraldera: Drvo koje je u Kairhijenu izraslo od izdanka Avendesore. Izdanak je bio poklon koji je 566.g.n.e. dobijen od Aijela, uprkos činjenici da se ne zna ni za kakvu vezu između Aijela i Avendesore. Videti takođe: Aijelski rat.

Avijenda: Devojka koja pripada septi Devet dolina1 Tarad Aijela. Trenutno uči da postane Mudra. Ne boji se ničega sem svoje sudbine.

 

Bair: Mudra septe Haido Šarad Aijela. Šetač kroz snove.

Beli plaštovi: Videti: Deca Svetla.

Berelajn sur Pendrag: Prva od Majena, Blagoslovena Svetlom, Branitelj talasa, Visoko sedište kuće Peron. Prelepa i svojevoljna mlada žena, vešta vladarka. Videti takođe: Majen.

Birgita: Junakinja iz legendi i priča, poznata po lepoti kao i po hrabrosti i streljačkoj veštini. Priča se da je nosila srebrni luk i srebrne strele sa kojima je bila nepogrešiva. Jedna od junakinja koje doziva zvuk Roga Valera. U večitoj vezi sa junakom mačevaocem Gajdalom Kejnom. Osim svoje lepote i veštine sa lukom malo liči na sebe iz priča. Videti takođe: Kejn, Gajdal; Rog Valera.

Breana Taborvin: Bivša visoka gospa u Karhijenu, a sada izbeglica bez prebijene pare koja je našla sreću u čoveku koga bi ranije njene sluge bičem od nje oterale.

 

damaine: Na starom jeziku “vezane”. Seanšanski izraz za žene koje mogu da usmeravaju, i prem njima, su ispravno kontrolisane a'damom. Žene koje mogu da usmeravaju ali još nisu damaine zovu se marat'damaine, bukvalni prevod, “one koje moraju biti vezane”.Seanšaniih koriste u mnoge svrhe, pogotovo kao oružje. Videti takođe: Seanšan; sul'dam.

Deca Svetla: Društvo koje se pridržava strogih asketskih verovanja, i nije u savezu ni sa jednom zemljom,  posvećeno porazu Mračnoga i uništenju svih Prijatelja Mraka. Osnovao ga je u vreme Stogodišnjeg rata Lotair Mantelar u cilju borbe protiv sve većeg broja Prijatelja Mraka. Tokom rata prerasli su u celosti u vojničku organizaciju izuzetno krutih verovanja, i potpuno su ubeđeni a jedino oni znaju šta je istina i šta je ispravno. Smatraju Aes Sedai i bilo koga ko ih podržava Prijateljima Mraka. Široko su poznaki kao Beli plaštovi. Njihov znak je zlatno plamteće sunce na belom polju.

divljakuša: Žena koja je sama naučila da usmerava, tako preživevši krizu koju sreživljava svaka četvrta žena. Takve žene obično naprave sebi blok koji ih štiti od toga da znaju šta rade., ali ako ovi mogu biti srušeni divljakuše su među najačim usmeravačima. Termin se obično koristi kao uvreda.

Doba legendi: Doba koje se završilo Ratom Senke i Slamanjem sveta. Vreme kada su Aes Sedai izvodile čuda o kojima se sada samo sanja. Videti takođe: Točak Vremena; Slamanje sveta; Rat Senke.

Dobraine od kuće Taborvin: Visoki lord u Karhijenu koji veruje u držanje svoje zakletve.

 

đi'e'toh: Doslovno na Starom jeziku “čast i obaveza” ili “čast i dužnost”.Kompleksni kod prema kojemu Aijeli žive, i za kojega bi trebala polica tomova da bi objasnila. Na primjer, postoje mnogi načini da se zaradi čast u borbi. Najgori je da se ubije jer svako može da ubije. Najbolji je da dotakneš živog i naoružanog protivnika bez da ga povrediš. Negde u sredini je da napraviš neprijatelja gai'šainom. Kao drugi primjer uzećemo stid, koji takođe ima više nivoa u đi'e'tohu, i smatran je na mnogim od tih nivoa gori od bola, povrede, i čak smrti. Kao treći, toh ili obaveza, na primjer takođe ima dosta nivoa ali čak i najniži mora u potpunosti biti ispunjen. Toh naglasava sve ostalo tako da će Aijel često prihvatiti stid, ako je potrebno, da bi ispunio obavezu koja bi izgledala minjaturno za nekog inozemca. Videti takođe: gai'šain.

 

Džulin Sandar: Hvatač lopova iz Tira.

 

Egvena al'Ver: Devojka iz Emondovog Polja, Dve Reke oblasti u Andoru. Sada je Prihvaćena. Trenutno uči kod Aijelskih šetača kroz snove, a moguće da je Snevač. Videti takođe: šetač kroz snove; Talenti

Elaida do Avrini a'Rojhan: Aes Sedai ranije iz Crvenog Ađaha, sada uzdignuta na Amirlin tron. Nekada je bila savetnica kraljice Andora. Ponekad ima Proricanje.

Elejna od kuće Trakand: Kći kraljice Morgaze, kći naslednica prestola Andora. Sada je Prihvaćena. Njen znak je zlatni ljiljan. Videti takođe: kći naslednica

Enaila: Devica koplja iz septe Džara Čaren Aijela. Osetljiva je po pitanju svoje visine, i ima začuđujući odnos prema Randu al'Toru imajući u vidu da nije više od godinu dana starija od njega.

 

Faila: Na starom jeziku znači “soko”. Ime koje je Zarina Bašer, devojka iz Saldeje,  prihvatila kao svoje.

Faolajn Orande: Prihvaćena koja ne voli divljakuše.

Far Dareis Mai: Doslovce “Od koplja Device”. Jedno od ratničkih udruženja među Aijelima. Za razliku od ostalih prihvata žene i samo žene. Devica ne može da se uda i ostane u društvu, niti može da se bori dok nosi dete. Svako dete koje rodi Devica daje se nekoj drugoj ženi da ga odgaji, i to tako da nko ne zna ko mu je majka. (“Nećeš pripadati njednom čoveku, niti će bilo koji biti tvoj, niti dete. Koplje je tvoj ljubavnik, tvoje dete i tvoj život.”) Videti takođe: Aijeli; Aijelska ratnička društva.

 

Gaidin: Na Starom jeziku dolovce “brat bitke”. Titula koju Aes Sedai koriste za Zaštitnike. Videti takođe: Zaštitnik.

gai'šain: Na starom jeziku to doslovce znači “obavezan na mir tokom borbe”.Aijel koga zarobe drugi Aijeli tokom prepada ili bitke mora prema đi'e'tohu da jluži njegove ili njene zarobljivače ponizno i poslušno godinu i jedan dan, ne dodirujući oružje i ne čineći nasilje. Mudra, kovač, dete ili žena sa detetom mlađim od deset godina ne mogu biti načinjeni gai'šainom.

Gajdal Kejn: Mačevalac i junak brojnih priča i legendi, u večitoj vezi sa Birgitom; priča se da je izgledom dostojan njene lepote. Jedan od heroja koje doziva Rog Valera. Videti takođe: Birgita; Rog Valera.

Galad: Lord Galaderid Damodred. Elejnin i Gavinov polubrat, sa kime oni dele istog oca, Taringaila Damodreda. Njegov znak je krilati mač vrha okrenutog nadole.

Garet Brin: Nekad kapetan general kraljičine Garde u Andoru. Proteran od strane kraljice Morgaze. Smatra se da je on jedan od najboljih živih generala. Znak kuće Brin je divlji bik sa ružinom krunom Andora oko vrata. Garet Brinov lični znak su tri zlatne zvezde od kojih svaka ima po pet krakova.

Gavin od kuće Trakand: Sin Kraljice Morgaze i Elejnin brat, koji će biti njen prvi princ mača kada se ona popne na tron. Njegov znak je beli vepar.

Gospodari straha: Muškarci i žene koji su budući da su bili u stanju da usmeravaju Jednu moć, prišli Senci tokom Troločkih ratova i delovali kao zapovednici troločkih snaga. Oni manje učeni ih povremeno brkaju sa Izgubljenima.

 

Igra kuća: Naziv dat spletkarenjima plemićkh kuća u cilju sticanja nadmoći. Velika važnost pripisuje se suptilnosti, težnji ka nečemu dok je cilj nešto naizgled drugo, kao i postizanju ciljeva bez vidnog napora. Takođe je poznata kao Velika igra ili po njenom imenu na Starom jeziku: Daes Dae'mar.

Ilijan: Velika luka na Olujnom moru i glavni grad istoimene nacije.

Isendra: Prelepa i pohlepna žena koja je naljutila pogrešnu ženu i makar jednom u životu rekla istinu kada je porekla da je krala.

Istinski izvor: Pokretačka snaga univerzuma koja okreće Točak vremena. Podeljena je na mušku polovinu (saidin) i žensku polovinu (saidar), koje rade u isto vreme jadna sa drugom i jedna protiv druge. Samo je muškarac u stanju da povuče saidin, a samo žena saidar. Još od početka Vremena ludila, saidin je izopačen dodirom Mračnog. Videti takođe: Jedna moć.

Izgubljeni: Trinaestoro najmoćnijih Aes Sedai iz Doba legendi, prema tome oni su među najačim poznatim  ikada, koji su prešli Mračnome u vreme Rata Senke u zamenu za obećanu besmrtnost. Njihov sopstveni naziv za sebe je bio “Izabrani”. Prema legendi i ostacima zapisa, zatočeni su sa Mračnim kada je njegov zatvor bio ponovo zapečaćen. Imena koja su im nadenuta i dalje se koriste da plaše decu. Oni su bili: Aginor, Asmodean, Balthemel, Be'lal, Demandred, Grendal, Išamael, Lanfear, Mesana, Mogedijen, Rafhin, Samael i Semirhejdž.

 

Jedna moć: Moć koja potiče iz Istinskog izvora. Ogromna većina ljudi je potpuno nesposobna da nauči da usmerava Jednu moć. Veoma mali broj njih može da nauči da usmerava, a sasvim neznatnom broju ta sposobnost je urođena. Taj mali broj njih nema nikakve potrebe za podučavanjem; oni će dotaći Istinski izvor i usmeravati Moć želeli to ili ne, možda čak i neshvataući šta rade. Ova urođena sposobnost javlja se obično u kasnom pubertetu ili ranoj mladosti. Ako ne budu naučeni kontroli, ili je sami ne nauče (što je izuzetno teško i uspešno samo jednom u četiri puta), smrt je sigurna. Još od Vremena ludila nijedan muškarac nije u stanju da usmerava Moć, a da na kraju u potpunosti ne poludi i da ako je savladao neki stepen kontrole, ne umre od opake bolesti od koje živ truli. Tu bolest kao i ludilo , izaziva izopačenost saidina koju je prouzrokovao Mračni. Videti takođe: Aes Sedai; usmeravanje; Pet moći; Vreme ludosti; Istinski izvor.

 

Kader, Hadnan: Navodni torbar koji žali što je ikada ušao u Aijelsku pustaru.

kadin'sor: Odeća aijelskih ratnika, kaput i pantalone sivih i smeđih boja, tako da se uklapa sa kamenjem i senkama, zajedno sa mekim visokim čizmama. Na starom jeziku “radna odeća”

Kaemlin: Glavni grad Andora. Videti Andor.

Kairhijen: U isto vreme država duž Kičme sveta i glavni grad te države. Grad je spaljen i opljačkanu Aijelskom ratu (976-978.g.n.e.) kao i mnoštvo drugih varoši i sela. To je izazvalo napuštanje imanja u blizini Kičme sveta, zbog čega je nastala potreba za uvozom velikih količina žita. Ubistvo kralja Galadrijana (998.g.n.e.) dovelo je među plemićkim kućama do građanskog rata za ustoličenje na Sunčev presto, što je pak prouzrokovalo ometanje isporuka žita i veliku glad. Znak Kairhijena je mnogozrako zlatno sunce koje se diže sa dna nebeskoplavog polja. Videti takođe Aijelski rat.

Kalandor: Mač Koji To Nije, Mač Koji Se Ne Može Dotaći. Kristalni mač nekada čuvan u Kamenu. On je moćni muški sa'angreal. Njegovo uklanjanje iz odaje zvane Srce Kamena zjedno sa padom Kamena bio je jedan od velikih znakova Zmajevog ponovnog rođenja i predstojeće Pošljednje bitke. Ostavljen je u Kamenu zariven u kamen od strane Randa al'Tora. Videti takođe: Zmajska proročanstva, sa'angreal, Kamen Tira.

Kamen Tira: Velika tvrđava u gradu Tiru, za koju se kaže da je sagrađena ubrzo po Slamanju sveta, i to Jednom moći. Bezbroj puta je bila napadnuta i opsednuta ali nijednom uspešno, pala je u jednoj noći pred Ponovorođenim Zmajem i nekoliko stotina Aijela, tako ostvarivši dva proročanstva iz Zmajskih proročanstava. Videti takođe: Zmajska proročanstva.

kći naslednica: Titula naslednice Andora. Kraljičina najstarija kći naslediće svoju majku na prestolu. Ako nema žive kćeri, presto će preći najbližoj Kraljičinoj srodnici.

Kičma sveta: Visoki planinski venac, sa svega nekoliko prolaza, koji odvaja Aijelsku pustaru od zemalja na zapadu. Takođe ga nazivaju i Zmajevim zidom.

Kolavera iz kuće Sajghan: Visoka gospa u Karhijenu. Manipulatorka i spletkaroš, što uopšteno opisuje karhijensko plemstvo, koja je imala toliku moć da ponekad zaboravi na sopstvenu ranjivost na veću.

Krajine: Nacije koje se graniče s Velikom pustoši: Saldeja, Arfael, Kandor i Šijenar. Njihova istorija se sastoji od neprestanih upada i ratova protiv Troloka i Midriala. Videti takođe: Velika pustoš.

Kuladin: Ambiciozan čovek iz Domai septe Šaido Aijela. Njegovo ratničko udruženje su Seja Dun, Crne oči.

kuendilar: Neuništiva supstanca stvorena u Doba legendi. Bilo koja sila u nameri da je slomi biva upijena, činivši kuendilar samo još jačim. Drugi naziv kuendilara je srcokamen.

 

Lamgvin Dorn: Ulični grubijan koji je lojalan svojoj kraljici.

Lan; al'Lan Mandrogan: Zaštitnik vezan za Morainu. Nekrunisani kralj Malkijera, (Dai Šan) Gospodar bitaka, i poslednji preživeli lord Malkijera. Videti takođe: Zaštitnik; Moraina; Malkijer.

Lanfear: Na Starom jeziku “Kći Noći”. Jedna od Izgubljenih, posle Išmaela možda i najmoćnija. Za razliku od ostalih Izgubljenih sama je odabrala svoje ime. Kaže se da je bila zaljubljena u Lijusa Terina Telamona i da je mrzela njegovu ženu. Videti takođe: Izgubljeni; Zmaj.

Leana Šarif: Nekada Aes Sedai iz Plavog Ađaha i Čuvar hronika. Sada je smenjena i umirena, i u potrazi da otkrije šta je. Videti takođe: Ađah

Lijandrin: Aes Sedai iz Tarabona, nekada iz Crvenog Ađaha. Sada se zna da je pripadnica Crnog Ađaha.

Lijus Terin Telamon; Lijus Terin Rodoubica: Videti: Zmaj.

Lini: Nekadašnja dadilja gospe Elejne, a ranije i njene majke Morgaze, a pre nje njenoj majci. Žena neizmjerne unutrašnje snage, poprilčne moći zapažanja, i poznaje mnogo izreka.

Logan: Čovek koji je nekada tvrdio da je Ponovorođeni Zmaj, a sada je smiren. Videti takođe: Zmaj, lažni.

Lugard: Glavni grad Murandije na papiru. Zemlja je izdjeljena među lordovima koji pod svojom kontrolom imaju po možda jedan grad, i bilo ko da sedi na tronu retko kad ima kontrolu čak i nad samim gradom. Lugard je veći trgovinski centar, i poznat po kradljivcima, razuzdanosti i po opštem lošem glasu.

 

Makura, Ronda: Švalja iz Amadicije koja je pokušala da služi previše gospodara i gazdarica bez znanja ko su oni.

Majen: Grad država na Olujnom moru, istorijski opkoljen i pritisnut od strane Tira.. Vladari Majena se nazivaju “Prvima”. Prvi takođe tvrde da potiču od Artura Hokvinga. Znak Majena je zlatni jastreb u letu na plavom polju.

Majgande: Jedna od najvećih bitaka u Troločkim ratovima. Pobeda čovječanstva nad Trolocima u toj bitci otpočela je dugu ofanzivu koja je najzad oterala Troloke nazad u Veliku pustoš. Videti takođe: Velika pustoš; Troločki ratovi.

Malkijer: Nacija, nekada jedna od Krajina, koja je sada deo Pustoši. Znak Malkijera bio je zlatni ždral u letu.

Manateren: Jedna od Deset nacija koje su slopile Drugi zavet. Takođe glavni grad tog plemena. Grad i država su u potpunosti uništeni u Troločkim ratovima. Videti takođe: Troločki ratovi.

Mazrim Taim: Lažni zmaj koji je palio i žario po Saldeji dok nije bio pobeđen i zarobljen. Ne samo da ume da usmerava, već poseduje veliku snagu u tome. Videti takođe: Zmaj, lažni.

Meilan od kuće Mendaina: Tairenski Visoki lord. Kompetentni general, ali čovek sa imbicijama i mržnjom. Videti takođe: Vosoki lordovi Tira.

Melaina: Mudra Džiharad septe Gošijen Aijela. Šetač kroz snove. Videti takođe: šetač kroz snove.

Melindra: Devica koplja iz Džumai septe Šaido Aijela. Žena podeljenih lojalnosti. Videti takođe: Aijelska ratnička društva.

Mere za dužinu: 10 inča = 1 stopa; 3 stope = 1 korak; 2 koraka = 1 hvat; 1000 hvati = 1 milja; 4 milje = 1 liga.

Mere za težinu: 10 unci = 1 funta; 10 funti = 1 kamen; 10 kamenova = 1 stotežina; 10 stotežina = 1 tona.

Met Kauton: Mladić iz Emondovog polja u Dve reke, provinciji u Andoru. On je ta'veren a takođe je i neuobičajeno srećan. Puno ime mu je Metrim Kauton.

Min: Devojka sa mogućnošću da čita aure koje ponekad vidi oko ljudi.

Mirdraali: Stvorenja Mračnoga, zapovednici Troloka. Njihovi izopačeni potomci, kod kojih je deo ljudskog upotrebljen da se načine Troloci izbio na površinu, ali je ukaljan istim tlom koje je stvorilo i njih. Fizički veoma liče na ljude, izuzev što nemaju oči, ali uprkos tome mogu da vide kao orlovi i u mraku i na svetlu. Imaju određene moći koje potiču od Mračnog, uključujući moć da izazivaju paralizujući strah pogledom, i da nestanu bilo gdje gdje ima seniki. Jedna od njihovij poznatih slabosti jeste oklevanje da pređu tekuću vodu. Ogledala ih samo maglovito prikazuju. U različitim zemljama su poznati pod različitim imenima, među kojima i: Polučovek, Bezoki, Senoviti, Vrebač i Sen.

Moraina: Aes Sedi iz Plavog ađaha. Rođena u Karhijenu iz kuće Daimodred, iako ne i liniji za nasleđivanje ali je odrasla u kraljevskoj palati Karhijena. Retko kad upotrebljava ime svoje kuće, i drži vezu sa njom u što većoj tajnosti.

Morgaza: Milošću Svetlosti kraljica Andora, branitelj kraljevstva i zaštitnik naroda. Visoko sedište kuće Trakand. Njen znak su tri zlatna ključa. Znak Trakanda je srebrna ključaonica.

Mračni: Najuobičajenije ime za Šai'tana i koristi se u svim zemljama.Izvor je sveg zla i antiteza Tvorcu.U trenutku stvaranja Tvorac ga je zatočio u zatvoru u Šajol Gulu. Pokušaj da ga iz tog zatvora oslobode doveo je do Rata Senke, izopačenosti saidina, Slamanja sveta i kraja Doba legendi

Mračni, imenovanje: Izgovaranje istinskog imena Mračnog (Šai'tan) privlači njegovu pažnju i u najboljem slučaju neizbežno donosi nesreću, a u najgorem katastrofu. Iz tog razloga koristi se mnogo eufenizama. Među njima su: Mračni, Otac laži, Slepnik, Gospodar groba, Čobanin noći, Srcokobnik, Srcoočnjak, Palilac trave, Kidač lišća. Prijatelji mraka ga zovu Veliki gospodar Mraka. Često se kaže za nekog ko kao da priziva nesreću da “imenuje Mračnog”.

Mudra: Među Aijelima žene koje su učene u vidanju rana, lekovitom bilju i drugim stvarima, slično Mudrostima. U jednoj utvrdi obično je samo jedna Mudra. Imaju veliki ugled i odgovornost, kao i uticaj na poglavare septi i klanova, iako ih ovi ljudi često optužuju da se mešaju u tuđa posla. Mudre stoje izvan svih razmirica i borbi, i prema đi'e'tohu ne mogu biti povređene ili zaustavljene na bilo koji način. Neke Mudre mogu das usmeravaju ali ne diče se time. Tri sada žive Mudre su šetači kroz snove, i poseduju mogućnost da uđu u Tel'aran'riod i da govore sa drugim ljudima u njiovim snovima, pored ostalih stvari. Videti takođe: šetač kroz snove; đi'e'toh'; Tel'aran'riod.

Mudrost: U selima žena koju Ženski krug bira na osnovu znanja kao što su lečenje i predviđanje vremena, kao i zbog zdravog razuma. Položaj velike odgovornosti i vlasti, i stvarne i prikrivene. Ona se obično smatra jednakom gradonačelniku, baš kao što se Ženski krug smatra jednakim Seoskom savetu. Za razliku od gradonačelnika, ona se bira doživotno, i veoma je retko da Mudrost bude uklonjena sa položaja pre smrti. Zavisno od zemlje možei drugačije da se zove, npr. Lekar, Vodič, Mudra žena ili Tragač.

 

Najtel, Džasin: Ime koje koristi Asmodean jedan od Izgubljenih.

Nijal, Pedron: Gospodar kapetan zapovednik Dece svetla. Videti takođe: Deca svetla.

Ninaeva al'Mera: Nekada Mudrost Emondovog Polja, u Dvema Rekama u Andoru. Sada Prihvaćena.

 

Ogijeri: Neljudska ras bica, koja se odlikuje velikom visinom (u proseku deset stopa za odrasle muskarce), sirokim nosevima skoro nalik njuskama i dugim cubastim usima. Zive u podrucjima koja se nazivaju steding koje retko napuštaju i obicno imaju malo dodira sa ljudima. Malo ljudi i zna za njih, i mnogi veruju da su Ogijeri samo legende, iako su odlični zidari i sagradili su većinu velikih gradova posle Slamanja. Iako se smatra da su miroljubiv narod i da ih je veoma tesko razgneviti, neke stare price govore da su se borili u Trolockim ratovima rame uz rame s ljudima, i da mogu biti neumoljivi neprijatelji. Uglavnom veoma cene znanje, i njihove knjige i price su cesto bogate podacima koje su ljudi davno zaboravili. Ogijeri obicno zive tri ili setiri puta duze od ljudi. Videti takode: Slamanje sveta; steding; Drvopevac.

 

Pet moći: Jedna moć podeljena je u niti. Te niti su nazvane prema tome šta se njima može učiniti—Zemlja, Vazduh (ponekad ga zovi Vetar), Vatra, Voda i Duh—i nazivaju se Pet moći. Bilo koji korisnik Jedne moći posedovaće veći stepen snage sa jednom, ili možda sa dve o njih, retko kad više, a manji stepen snage sa ostalima. U Dobu legendi Duh se nalazio jednako među muškarcima i ženama, velike sposobnosti sa Zemljom i/ili Vatrom češće su prisutne među muškarcima a sa Vodom i/ili Vazduhom među ženama. Uprkos izuzetcima koji su bili retki, Zemlja i Vatra postale su poznate kao muške Moći, a Vazduh i Voda kao ženske.

Plamen Tar Valona: Simbol Tar Valona i Aes Sedai. Stilizovana predstava plamena—bela suza s vrhom usmerenim nagore.

Ponovorođeni Zmaj: Prema Zmajskim Proročanstvima, to je čovek koji je ponovorođeni Lijus Terin Rodoubica. Videti takođe: Zmaj; Zmaj, lažni; Zmajska proročanstva.

Prihvaćena: Mlade žene koje tokom obuke za Aes Sedai dosegnu izvesnu meru umeća i moći i prođu izvesna iskušenja. Obično je potrebno pet do deset godina da se neko uzdigne od polaznice do Prihvaćene. Prihvaćene su nešto manje pod stegom pravila u odnosu  na polaznice, i u okviru nekih granica dozvoljeno im je da same biraju šta će učiti. Prihvaćena ima pravo da nosi prsten Velike zmije, ali samo na trećem prstu leve ruke. Kada Prihvaćena biva uzdignuta do Aes Sedai odlučuje se za Ađah, stiče pravo da nosi šal i može nositi prsten na ma kom prstu, ili da ga u opšte ne nosi u skladu sa okolnostima.

Prijatelji Mraka: Sledbenici Mračnog i veruju da će steći veliku moć i nagrade pa čak i besmrtnost, kada on bude oslobođen.

Pustoš: Videti Velika pustoš

 

Rand al'Tor: Mladić iz Emondovog Polja u Dvema Rekama u Andoru, koji je ta'veren Nekada čobanin, a sada proglašen za Ponovorođenog Zmaja. Takođe je Onaj Koji Dolazo sa Zorom, za koga proročanstvo kaže da će ujediniti Aijele i da će ih slomiti. Izgleda verovatno da je on Koramur ili Odabrani, koga traži Morski narod. Videti takođe: Aijeli; Ponovorođeni Zmaj.

Rat Moći: Vidi: Rat Senke

Rat Senke: Poznat takođe i kao Rat Moći. Okončao je Doba legendi. Počeo je ubrzo posle pokušaja da se Mračni oslobodi i uskoro je zahvatio čitav svet. U svetu u kome je čak i sećanje na rat bilo zaboravljeno, svaki njegov vid bio je ponovo otkriven, često izopačen dodirom Mračnoga, a Jedna moć korišćena je kao oružje. Rat je okončan ponovnim zatvaranjem Mračnoga udarom pod vođstvom Lijusa Terina Telamona, Zmaja, i stotinu muških Aes Sedai zvanih “Stotinu sadrugova”. Protivudar Mračnog je izopačio saidin od čega su Lijus Terin i Stotinu sadrugova poludeli i tako otpočeli Vreme ludosti. Videti takođe: Zmaj; Jedna moć; Vreme ludosti.

Rog Valera: Legendarni predmet Velikog lova na Rog. U stanju je da dozove mrtve heroje iz groba da se bore protiv Senke. Novil lov na Rog je sazvan, i zakleti Lovci na Rog sada se mogu naći u mnogim zemljama.

Ruark: Aijel, poglavar Tarad Aijela.

Ruidean: Veliki grad, jedini u Aijelskoj pustari i potpuno nepoznat spoljnjem svetu. Bio je napušten skoro tri hiljade godina. Nekada su muškarci mogli da uđu u Ruidean samo jednom da bi bili testirani u velikom ter'angrealu, da li su spremni da postanu plemenski poglavari (samo jedan u tri bi preživeo), a žene dvaput da bi bile proverene u istom ter'angrealu i ponovo da postanu Mudre, iako sa većim procentom preživljavanja. Sada je grad naseljen ponovo Aijelima, i na jednom njegovom kraju sada se nalazi veliko jezero koje napaja podzemni okean pitke vode, dok jezero napaja jedinu reku u Pustari.

 

sa'angreal: Ostaci Doba legendi koji omogućavajupojedincu da usmerava mnogo više Jedne moći no što bi inače mogao, ili što bi po njega bilo bezbedno. Sa'angreal je sličan angrealu ali je znatno moćniji od njega. Količina Moći koja se može koristiti uz pomoć sa'angreala u poređenju sa količinom Moći koja se može koristiti uz pomoć angreala stoji u istoj srazmeri kao Moć uz upotrebu angreala u odnosu na Moć bez upotrebe angreala. Znanje kako se oni prave izgubljeno je. Kao i kod angreala postoje muški i ženski sa'angreali. Samo ih je šačica ostala, daleko manje od angreala.

saidar; saidin: Videti Istinski izvor.

Seanšan: (1) Potomci vojski koje je Artur Hokving poslao preko Aritskog okeana, koji su pokorili tamošnje zemlje. Oni veruju da svaka žena koja usmerava mora biti okovana radi bezbednosti okoline, a muškarac koji može da usmerava mora biti ubijen iz tog istog razloga. (2) Zemlja iz koje Seanšani dolaze.

Sijuan Sanče: Kći tairenskog ribara koju su, po tairenskom zakonu, strpali na brod što je plovio za Tar Valon pre drugog sumraka pošto se otkrilo da je u stanju da usmerava. Ranije Aes Sedai Plavog ađaha a kasnije Amirlin tron a sada je smenjena i umirena. Sada pokušava da izbegne sudbinu koje se plaši.

Slamanje sveta: U Vremenu ludila muški Aes Sedai koji su poludeli promenili su lice zemlje.Sravnili su planinske vence, i uzdigli nove. Od mora su stvorili suvo tlo, a kopno poplavili okeanima. Mnogi delovi sveta potpuno su ostali bez ljudi a preživeli su se raštrkali. Ovo uništenje pamti se u pričama, legendama i istoriji kao Slamanje sveta. Videti takođe: Vreme ludila.

smirivanje: Čin odsecanja od Jedne moći muškarca koji je u stanju da usmerava; izvode ga Aes Sedai. Ovo je neophodno zato što će vaki muškarac koji nauči da usmerava poludeti od izopačenosti saidina i u svom ludilu skoro sigurno učiniti užasne stvari sa Moći. Čovek koji je smiren i dalje može da oseti Istinski izvor, ali ne može da ga dodirne. Ludilo koje je moglo da nastupi pre smirivanja njime je zaustavljeno, ali ne i izlečeno. Ako se smirivanje uradi dovoljno brzo, smrt može biti sprečena. Ali ipak čovek koji je smiren gubi volju za životom; oni koji ne uspiju da počine samoubistvo svejeno umiru kroz godinu il dve. Videti takođe: Jedna Moć; umirivanje.

Snevač: Videti: Talenti

Stari jezik: Jezik kojim se govorilo u Dobu legendi. Obično se očekuje da ga plemići i učeni govore, ali većina sveta zna svega nekoliko reči. Prevod sa njega je obično težak zato što je u mogućnosti da ima mnoga različita značenja. Videti takođe: Doba legendi.

Stogodišnji rat: Niz ratova vođenih među savezima koji su se neprekidno raspadali i pregrupisavali, izazvani smrću Artura Hokvinga i borbom za njegovo carstvo koja je potom usledila. Trajao je od 994. s.g. do 1117. s.g. Rat je lišio ljudi veliki deo zemalja između Aritskog okeana i Aijelske pustare, od Olujnog mora da Velike pustoši. Uništenje je bilo tolikih razmera da su samo ostali škrti zapisi. Carstvo Artura Hokvinga se raspalo i obrazovane su države koje postoje danas.

sul'dam: Bukvalno na Starom jeziku “ona koja drži povodac”. Seanšanski termin za ženu sa mogućnošću da kontroliše a'damom ženu koja može da usmerava. Poprilično važna pozicija među Seanšanima. Ono što samo retki znaju je da su sul'dam žene koje mogu da nauče da usmeravaju. Videti takođe: a'dam; damaine; Seanšan.

 

Šajol Gul: Planina u Spaljenim zemljama. Mesto gde se nalazi zatvor Mračnoga.

Šara doba: Točak vremena tka niti ljudskih života u Šaru doba, koja stvara suštinu stvarnosti tog razdoblja. Često je zvana jednostavno Šara. Videti takođe: ta'veren.

šetač kroz snove: Aijelsko ime za ženu koja može da uđe u Tel'aran'riod. Videti takođe: Tel'aran'riod.

 

Talanvor Martin: Gardijski poručnik kraljičine garde koji voli svoju kraljicu više od svoga života ili časti.

Talenti: Sposobnosti da se Jedna moć koristi u određene namene. Naravno, najpoznatije je Lečenje. Neki kao Putovanje, umeće da se pređe sa jednog mesta na drugo, ali bez prelaska prostora između ta dva mesta, odavno su izgobljeni za današne Aes Sedai. Neki drugi kao na primjer Proricanje (sposobnost da se predskažu događaji u budućnosti, ali samo uopšteno) sada su veoma retki. Smatralo se da je Snevanje izgubljeni Talenat, koji između ostalog uključuje i tumačenje Snevačevih snova da bi se budućnost predskazala određenije no što to čini Proricanje. Neki Snevači imaju moć da uđu u Tel'aran'riod, Svet snova, pa čak (priča se) i u snove drugih ljudi. Poslednji poznati snevač bila je Korijanin Nedeal, koja je umrla 526. g.n.e., ali sada postoji nova, koja je poznata samo nekolicini. Videti takođe: Tel'aran'riod.

ta'maral'alien: Na starom jeziku “Mreža sudbine”. Velika promena u Šari doba, usresređena oko jednog ili više ljudi koji su ta'veren. Videti takođe: Šara doba; ta'veren.

Tančiko: Glavni grad Tarabona. Videti: Tarabon.

Tarabon: Država kraj Aritskog okeana. Nekada velika trgovačka nacija, proizvođač pored ostalih stvari tepiha, boja i vatrometa koje proizvodi gilda Iluminatora. Malo vjesti stiže iz Tarabona otkada ga razara anarhija i građanski rat kao i borba protiv sledbenika Ponovorođenog Zmaja u isto vreme sa ratom protiv Arad Domana.

Tarmon Gai'don: Poslednja bitka. Videti takođe: Zmajska proročanstva; Rog Valera.

ta'veren: Onaj oko koga Točak vremena tka životne niti svih koji ga okružuju, a možda i sve životne niti, obrazujući Mrežu sudbine. Videtin takođe: Šara doba; ta'maral'alien.

Telamon, Lijus Terin: Videti: Zmaj.

tel'aran'riod: Na Starom jeziju “Nevidljivi svet” ili “Svet snova”. Svet na tren viđen u snovima. Od davnina se veruje da on prožima i obuhvata sve moguće svetove. Mnogi dodirnu na nekoliko trenutaka Tel'aran'riod tokom sna, ali malo njih su ikada imali mogućnost da voljno uđu u njega. Neki nedavno otkriveni ter'angreali daju tu mogućnost. Za razliku od drugih snova, ono što se živim bićima dogodi u Svetu snova postaje stvarnost. Rana tako zadobijena pojaviće se po buđenju, a oni koji tamo poginu neće se ni probuditi. Videti takođe: ter'angreal.

ter'angreal: Čitav niz predmeta koji su zaostali iz Doba legendi. Za razliku od angreala i sa'angreala, svaki ter'angreal načinjen je da radi tačno određenu stvar. Aes Sedai koriste neke ter'angreale, ali njihove prvobitne namene uglavnom su nepoznate. Neki zahtevaju usmeravanje, dok drugi mogu biti korišćeni od strane svakoga. Neki mogu da ubiju ili unište sposobnost usmeravanja u svakoj ženi koja pokuša da ih koristi. Kao i kod angreala i sa'angreala, način njihovog pravljenja izgubljeno je još od Slamanja sveta. Videti takođe: angreal; sa'angreal.

Tir: Zemlja koja izlazi na Olujno more. Takođe i prestonica te zemlje i velika luka. Steg Tira su tri bela polumeseca ukoso preko napola crvenog napola zlatnog polja. Videti takođe: Kamen Tira.

Točak vremena: Vreme je točak sa sedam paoka. Svaki paok je Doba. Kako se Točak okreće, tako doba dolaze i odlaze, a svako za sobom ostavlja sećanje koje bledi u legendu, a potom u mit, i biva zaboravljeno dok to doba ponovo ne dođe. Šara doba je neznatno drugačija svaki put kada Doba dođe i svaki put je podložna velikim promenama, ali to je svaki put isto Doba.

Tom Merilin: Ne tako jednostavan zabavljač i putnik. Videti takođe: zabavljač.

Tragači za istinom: Policijsko/špijunska organizacija seanšanskog imperijalnog trona.Iako su većina Tragača vlasništvo Imperijalne porodice, oni imaju široka ovlašćenja. Čak i član Krvi (seanšanski plemić) može biti uhapšen ako ne bi odgovorio na neko pitanje koje bi mu Tragač postavio, ili zato što ne bi u potpunosti sarađivao u potpunosti sa Tragačem. Ovo poslednje sami Tragači definišu i u to se samo Carica može mešati.

Tri zakletve: Zakletve koje Prihvaćene polažu kada postaju Aes Sedai. Izgovaraju se dok u rukama drže Štap zakletvi-ter'angreal koji zakletve čini obavezujućima. Zakletve su: 1) Ne govoriti neistinu. 2) Ne praviti oružje da se ljudi ubijaju. 3) Nikada ne koristiti Jednu moć kao oružje, izuzev protiv nakota Senke, ili kao posljednju liniju odbrane sopstvenog života, života Zaštitnika ili druge Aes Sedai. Ove zakletve nisu se oduvek polagale, ali razni dogođaji pre i posle Slamanja sveta doveli su do toga da postanu neophodne. Druga zakletva je zapravo prva prihvaćena, kao reakcija na Rat Moći. Prva zakletva često se pažljivim govorom zaobilazi. Smatra se da su posljednje dve nepovredive.

Troloci: Stvorenja Mračnoga, načinjena za vreme Rata Senke. Ogromnog stasa, oni su izopačena mešavina životinja i ljudi. Podeljeni su u plemenske družine među kojima se izdvajaju Da'vol, Ko'bal, Dai'mon. Po prirodi okrutni i ubijaju iz zadovoljstva. Do krajnjosti su prevrtljivi i ne može im se verovati sem ukoliko nisu naterani strahom.

Troločki ratovi: Niz ratova, koji su počeli oko 1000. g.p.s. i trajali duže od tri stotine godina, tokom kojih su troločke vojske divljale širom sveta. Troloci su na kraju pobijeni ili naterani da se povuku u Veliku pustoš, ali neke nacije su u potpunosti zatrte, a neke zemlje gotovo ostale bez stanovništva. Svi zapisi iz tog vremena su nepotpuni.

 

umirivanje: Čin odsecanja žene od Jedne moći, koji izvode Aes Sedai. Ona i dalje može da oseti Istinski izvor, ali ne može da ga dodirne. To je toliko retko da se od polaznica traži da napametnauče imena svih žena na to osuđenih. Zvanično umirivanje je posledica suđenja i kazna je za zločin. Kada se to slučajno desi kaže se da je ona izgorela. U praksi termin “umirivanje” se često koristi za oboje. Žene koje su umirene, ma kako se to desilo, retko dugo žive posle toga. One jednostavno odustanu od života i umiru.

Usmeravati: Vladati tokom Jedne Moći. Videti takođe: Jedna Moć

 

Velika pustoš: Prostranstvo na dalekom severu, koje je Mračni u potpunosti izopačio. Prepuno je Troloka, Midraala i ostalih stvorenja Mračnoga.

Velika zmija: Simbol vremena i večnosti. Bio je drevan još pre početka Doba legendi. Čini ga zmija koja grize sopstveni rep. Prsten tog oblika daje se Prihvaćenima među Aes Sedai.

Verin Matvin: Aes Sedai Smeđeg ađaha, poslednji put viđena u Dve Reke kako traži devojke koje bi mogle da nauče da usmeravaju. Videti takođe: Ađah.

visoki lordovi Tira: U obliku saveta visoki lordovi vladaju Tirom, koji nema ni kralja ni kraljicu. Njihov broj nije tačno određen, i tokom godina se kretao  od šest pa sve do dvadeset. Ne treba ih mješati sa zemljišnim lordovima, koji predstavljaju niže tairensko plemstvo.

Vreme ludila: Period nakon protivudara Mračnog koji je izopačio mušku polovinu Istinskog izvora, kada su muški Aes Sedai poludeli i Slomili svet. Ne zna se koliko je trajalo, ali se smatra da je to trajalo otprilike stotinu godina. Potpuno se završilo tek smrću poslednjeg muškog Aes Sedai.

 

zabavljač: Putujući pripovedač, muzičar, žongler, akrobata i svestrani uveselitelj. Prepoznaju se po plaštovima s raznobojnim zakrpama. Nastupaju uglavnom u selima i varošicama.

Zaštitnik: Ratnik vezan za Aes Sedai. Vezivanje se vrši pomoću Jedne moći, i njime se stiču darovi poput brzog lečenja, sposobnosti da se dugo vremena provede bez hrane, vode ili odmora, kao i sposobnost da se sa daljine oseti izopačenost Mračnoga. Sve dok je Zaštitnik u životu Aes Sedai zna da je živ ma koliko daleko bio. Kada Zaštitnik umre Aes Sedai će istog trenutka to znati, kao i na koji način je umro. Ali vezivanje joj ne govori koliko je daleko niti u kom pravcu. Većina Ađaha smatra da Aes Sedai u isto vreme može imati samo jednog Zaštitnika. Crveni ađah odbija da uopšte vezuje Zaštitnike, dok Zeleni ađah veruje da Aes Sedai može da veže koliko god Zaštitnika hoće. Zaštitnik bi trebao da pristane na vezivanje ali dešavalo se da to bude učinjeno bez negove volje. Šta Aes Sedai dobijaju od vezivanja je strogo čuvana tajna. Videti takođe: Aes Sedai.

Zmaj: Ime pod kojim je Lijus Terin Telamon bio poznat tokom Rata Senke, pre nekih tri hiljade godina. U ludilu koje je obuzelo sve muške Aes Sedai, Lijus Terin ubio je sve koji su nosili imalo njegove krvi, kao i svakoga koga je voleo i zaslužio je time ime Rodoubica. Videti takođe: Ponovorođeni Zmaj; Zmajska Proročanstva

Zmaj, lažni: Povremeno neki muškarci tvrde da su Ponovorođeni Zmaj, a ponekad neko od njih stekne dovoljno sledbenika da vojska mora da ih uguši. Neki su otpočeli ratove koji su zahvatili mnogo plemena. Tokom vekova većina njih bili su muškarci koji nisu bili u stanju da usmeravaju Jednu moć, ali nekolicina ih je to mogla. Svi su međutim, ili nestali, ili bili zarobljeni ili ubijeni, a da nisu ispunili nijedno od proročanstava u vezi sa ponovnim rađanjem Zmaja. Ovakvi nazivaju se lažnim Zmajevima. Od onih koji su mogli da usmeravaju, najmoćniji su bili Raolin Protivmračni (335-36. g.p.s.), Jurijan Kamenoluki (oko 1300-1308. g.p.s.), Davijan (s.g. 351), Gver Alamasan (s.g. 939-43.) i Logan (997. g.n.e.) Videti takođe: Ponovorođeni Zmaj

Zmajev zid: Videti Kičma Sveta

Zmajska Proročanstva: Malo su poznata osim među učenima i o njima se retko govori. Proročanstva, izložena u Kaertonskom ciklusu, predviđaju da će Mračni ponovo biti oslobođen i da će Lijus Terin Telamon, Zmaj, ponovo biti rođen da vodi Tarmon Gai'don, Poslednju bitku protiv Senke. On će, kažu proročanstva, spasiti svet—i slomiti ga ponovo. Videti takođe: Zmaj

Predhodno : Nazad na Sadržaj