Poglavlje 24

Bela kula


"Aes Sedai nikada ne laže,
ali istina koju govori
možda neće biti istina koju bi nameravao da čuješ"

—izreka koja se odnosi na sestre iz Bele kule

Simbol

Stilizovai beli plamen; bela suza okrenuta naviše; Beli plamen; plamen Tar Valona.

Zastava

Plamen Tar Valona centriran u vrtlogu ili spirali od sedam boja, besprekidnih u redosledu od najvišlje tačke: plava, zelena, bela, smeđa, siva, žuta, crvena. Svaki elemenat spiralnih krugova upotpunjuje plamen jednokratno pre nego što udaljeniji kraj dohvati ivicu zastave.

 

 

Aes Sedai

Kroz vekove promena posle Slamanja Sveta, samo su grad Tar Valon i Aes Sedai u njemu uspeli da održe u neprekidnoj liniji obe stvari - njihovu tradiciju i suverenitet od kada je Bela kula prvobitno osnovana 98 AB. Nijedno kraljevstvo ili nacija, izuzev možda Ogijera, nisu se uspeli približiti dugovečnoj vladavini Bele kule u Tar Valonu, Aes Sedai su imale mnogo manji nivo uticaja kroz sve ostale zemalje, bez obzira na činjenicu da druga kraljevstva nisu tražila jaki oslonac, ili ih jednako nisu razumela. Neki ih i dalje drže odgovornim za Slamanje sveta. Naravno, mnoge Aes Sedai polažu pravo na nepromenjenu tradiciju od pre Slamanja, ali ipak istorijski dokazi ukazuju na to da se savremene Aes Sedai jako razlikuju u organizaciji i nivou znanja od njihovih predhodnika u vreme Doba legendi.

Premda su Aes Sedai mišljenja da u svetu Bela kula ima monopol na posedovanje Jedne moći, doduše barem među ženama, u šta mnogi veruju - realne činjenice ukazuju da postoje žene koje mogu usmeravati, koje ne pripadaju Kuli, a čiji je broj nepoznat. Mali broj Aes Sedai se bavi regrutovanjem, redovno, mada nakon što otkriju devojku koja može da usmerava, nije joj dozvoljen drugi put od njenog upisivanja u Kulu kao polaznice. (Istorijski gledano kada su prvobitno upisane najveći broj polaznica su bile šesnaestogodišnjakinje ili mlađe, i Kula obično odbija da prihvati bilo koju polaznicu stariju od osamnaest kao prestaru za prilagođavanje na disciplinu.) Radije od pretraživanja okoline, je prioritetnija metoda kojom se devojci dozvoljava dolazak pred jednu Aes Sedai i postavljanje pitanja, i još bolje, za nju samostalni dolazak u Kulu. Žene koje mogu da usmeravaju i ne pripadaju Kuli su ubrajajući i divljakuše, koje su same razvile sposobnost, i žene koje su poslane daleko od Kule, zbog jednog ili drugog razloga,  a odskora postoje izveštaji što se tiče aijelskih Mudrih i Vetrotragača Morskog naroda. Žene koje mogu da usmeravaju, ali nisu Aes Sedai bezmalo neminovno, u najvećoj meri zadržavaju skromno držanje, često skrivajući njihov dar od svih u okolini, bivaju podozrive zbog svojih sposobnosti čak i ako se kreću u drugi grad ili selo. Razlog je sasvim jednostavan: strah da bi Aes Sedai mogle smatrati da one pretendiraju da budu Aes Sedai. Aes Sedai kažnjavaju takve pogrešne zahteve sa surovošću koju će primaoc pamtiti ceo život.

Dok žene koje usmeravaju bez blagoslova Bele kule oprezno hodaju i kriju se od pogleda, muškarci koji mogu da rukuju Jednom moći imaju mnogo više razloga za strah. Oni su lovljeni, najvećim delom od Crvenog Ađaha, i kada su jednom uhvaćeni, zakonom Kule, bivaju sprovođeni do Tar Valona na iskušavanje i umirivanje, odsecanjem od sposobnosti. Istorijski gledano nekoliko ovakvih muškaraca je preteklo na slobodi dovoljno dugo da bi izazvali nekakvu opštu štetu, ali ipak još od vremena Slamanja oni su bili objekti straha i gađenja. Često je čak i muškarčeva sopstvena porodica želela odati njegovu tajnu Aes Sedai. Šta promene mogu doneti sada kada se takvi muškarci okupljaju i postaju Aša’mani, samo će vreme pokazati.

 

Jedna Aes Sedai koja bi više volela ostati anonimna, i jedan muškarac-usmerivač, su upitani da opišu osećaj usmeravanja Jedne moći. Ono što sledi su njihovi odgovori:

Aes Sedai

"Kada se napregnem da dodirnem Istinski izvor, i dopustim da me Jedna moć ispuni, osećam se celom i potpunom na način koji mi omogućava da uvidim kako je moj život prazan i plitak dok ne usmeravam. To je ogromna radost – skoro ushićenje – i osećanje da si potpuno obmotan u strast i ljubav prema Svetlu. Samo kada usmeravam osećam se zaista živom. Osloboditi se Moći je slično kao zatvoriti sunčevu svetlost. Prazna sam bez nje, slično slici razloženoj na boje. Sumnjam da je zbog toga jako zahtevna obuka koju dobijamo kao Aes Sedai. Ako je ne bi bilo, sumnjam da bi bilo koja od nas imala snagu odlučiti da otpusti Moć jednom kada je drži."

Aša’man

"Shvatam da žene osećaju strast pri obmotavanju emocija. Za mene to nije tako. Ako išta drugo, dodirivanje Izvora je slično odsustvu svih emocija, potpuno tiho i mirno dok si u isto vreme namah svestan svega. Moć nije nešto što će ti doći lako. Tačnije moraš se boriti za nju, napregnuti da je zgrabiš i zadržiš, znajući da će te satirati ako izgubiš borbu. Nije drugačije od napornog balansiranja od žestine brzog toka lavine: ako ti se omakne, bićeš povučen ispod i slomljen bez trenutka milosti, ali ipak ako možeš sačuvati tu nesigurnu ravnotežu, ne postoji ništa što ne možeš uraditi."

"I naravno tu je i izopačenost, koja prekriva saidin slično otrovnoj glatkoći na površini jednog inače dobrog vina. Nemoguće je dodirivati Izvor bez osećaja zaraze, ali to nije bitno, jer je Moć jedino važna....."

Politička snaga Kule

Aes Sedai tvrde da niko osim usmerivača ne može u potpunosti razumeti drugog usmerivača, i zaista strah, nepoverenje, i mržnja su prirodni nusprodukti neznanja kada se nešto tako strašno kao Jedna moć koristi. Usmerivači bi bili žrtve svih vrsta napada od onih kiji su ih smatrali vešticama, da nisu bili gurnuti nazad političkom snagom Bele kule. Da bi izbegle ovo, Aes Sedai su uvidele da blizu svih vladara trebaju imati jednu Aes Sedai - savetnika, istovremeno ili u različitim vremenima. Ima čak i takvih koji govore, premda ne u prisustvu Aes Sedai, da su kraljevi i kraljice nešto više od marioneta, koji postupaju prema prohtevima i nalozima tajnog podsetnika Bele kule. Iako bi mnogi vladari raspravljali o toj stvari, verovatno nijedan ne bi osporavao činjenicu da se Aes Sedai mešaju u mnoge stvari koje se ne čine da se njih tiču. Govori se da su Aes Sedai izmislile Veliku Igru – takođe poznatu kao Igru kuća.

 

Posebni soj

Nepoverenje sa kojim se Aes Sedai često susreću je takođe izazvano činjenicom da su one drugačije. Usmeravanje Jedne moći menja sve. Bezvremeno lice Aes Sedai je poznato. Neko ko je dovoljno star da bude više od bake može imati samo nekoliko sedih,  a da nema nijednu brazdu ili boru. Osim toga Aes Sedai žive mnogo duže od ne-usmerivača - premda ne toliko dugo kao Aes Sedai koje su živele u Dobu legendi - zato što usmeravanje zapravo usporava proces starenja. Naravno, činjenica je da tkanje niti Moći takođe služi  za određivanje podvojenosti Aes Sedai, zbog njihovog korišćenja Moći što je u protivnom nemoguće, ograničavane samo sa Tri Zakletve na koje se moraju položiti kada budu uzdignute u Aes Sedai, jer se neusmerivači moraju osloniti na njihov sopstveni mozak, mišiće, i oruđa koje je čovek napravio. Premda sposobnosti Aes Sedai sigurno imaju ograničenja, ona su skoro nevidljiva za one koji ne mogu da usmeravaju.

Tri zakletve

Pre nego što će biti uzdignuta na nivo Aes Sedai, svaka Prihvaćena je uslovljena da polaže tri zakletve sa štapom zakletvi u rukama, ter'angrealom koji zakletve čini obavezujućim. One su:

 1. Ne govori neistinu.
 2. Ne praviti oružje da se ljudi ubijaju.
 3. Nikada ne koristiti Jednu moć kao oružje, izuzev protiv nakota Senke, ili kao poslednju liniju odbrane sopstvenog života, života Zaštitnika ili druge Aes Sedai.

Ove zakletve nisu se oduvek polagale, ali razni događaji pre i posle slamanja doveli su do toga da postanu neophodne. Druga zakletva je zapravo prvo prihvaćena, posle Rata Senke. Prva zakletva, mada je doslovno zadržana, često se pažljivim govorom zaobilazi. Smatra se da su poslednje dve nepovredive.

Talenti

Neke Aes Sedai imaju specijalne sposobnosti u korišćenju Jedne moći zvane Talenti. Talenti se pokazuju u različitim oblastima i retko su povezani za snagu individualnih sposobnosti usmeravanja. Najrasprostranjeniji Talenat je Lečenje. U druge važnije Talente ubrajaju se Igranje Oblaka, kontrola vremena, i Pevanje Zemlje, koje obuhvata upravljanje kretanja zemlje – na primer sprečavanje ili uzrokovanje zemljotresa ili lavine. Manje bitnijim Talentima su retko davana imena, kao što su sposobnosti uočavanja ta'verena ili udvostručavanja šansi dejstvo okretanja ta'verena (premda u vrlo maloj oblasti retko pokrivajući više od nekoliko kvadratnih stopa). Neki važniji Talenti, kao što je  Putovanje - umeće da se pređe sa jednog mesta na drugo, ali bez prelaska razdaljine između ta dva mesta - tek će sada biti ponovo otkriveni. Drugi kao što su Proricanje - sposobnost da se predskažu događaji u budućnosti ali samo uopšteno i - Kopanje - lociranje rude i povremeno izvlačenje iz zemlje – su retki. Mnogi Talenti koji su sada poznati  samo po njihovim imenima i ponekad nejasnim opisima kao što je Centriranje Matrice, Kovitlanje Zemljane vatre i Mlečne suze

Jedan od Talenata za koji se do nedavno verovalo da je izgubljen je Snevanje, mislilo se da je nestao 526 NE nakon smrti Korijanin Nedal, poslednjeg poznatog snevača. Sa otkrićem aijelskih šetača kroz snove, i glasinama da je jedna od Aes Sedai obdarena ovim Talentom, lagano je ponovo izbio na površinu Šare.

Neki Snevači mogu da šetaju kroz snove, imajući sposobnost ulaska u Tel’aran’rhiod, u istoj meri kao i u snove drugih ljudi, ali svi snevači imaju vizije u njihovim snovima, kada kasnije prelaze sve ono što su mogli videti u tim mestima, to izgleda kao da govore o budućim događajima na prilično specifičan način. Aes Sedai koje su proučavale i pisale o ovom fenomenu veruju da ta snevačka predosećanja nisu tako izvesna za desiti se kao ona viđena unutar Proricanja, ali ipak priznaju da su ona mnogo više od pukuh snova. Naučnici veruju da ovi snovi ukazuju na moguće buduće događaje, i stoga moraju biti pažljivo protumačeni. Neki smatraju da su takvi snovi upozorenja Šare šta se može desiti dok još uvek postoji šansa za promenu toka Šare.

Tako sa Proročanstvima, u drugu ruku, znamo da će se izvesno događaji desiti, ti događaji su čvrsto određeni u tkanju šare, iako prorok jedino ne zna kada i kako. Često je Proricanje pogrešno smatrano kao vrsta Snevanja, ali ipak ono ne može biti prizvano po volji, i neko sa Talentom u celom njegovom životu ima samo jednu ili dve vizije. Proricanje je takođe vezano za Moć (samo oni koji mogu da usmeravaju mogu proricati), ali Snevanje i šetanje kroz snove nije povezano sa sposobnošću usmeravanja. Ovo može delimično objasniti zašto ima više šetača kroz snove među Mudrima Aijela nego Snevača među Aes Sedaima.

Postati Aes Sedai

Kada se pronađe devojka sa sposobnošću usmeravanja ili koja može naučiti da usmerava odvodi se u Belu kulu na brižljivu obuku u trajanju od nekoliko godina.

Devojke sa iskrom počinju kao polaznice, za njih su određeni kućni poslovi i pravac učenja namenjeni za istovremeno ojačavanje duha i tela u istoj meri sa obukom Aes Sedai. Naučiće kako da koriste njihov dar, i koje su posledice njegove zloupotrebe, premda je dar za usmeravanje dat prirodno, i on može biti odstranjen pomoću kruga od trinaest Aes Sedai. Ovakva kazna je retko izvršavana osim prema najtežim zločinima protiv Kule.  Kao upozorenje, potrebno je da sve polaznice nauče imena i zločine svih žena koje su kažnjene umirivanjem u istoriji Bele kule. Do nedavno, nijedna žena nije sudskim putem umirena preko sto godina.

Uobičajena obuka polaznica traje od pet do deset godina, pre nego što budu uzdignute na viši nivo – Prihvaćenih. Pravila i disciplina u toku tog perioda su prestrogi. U izuzetno retkim prilikama, divljakuši, ženi koja već ume da usmerava, dopušteno je preskakanje polazničkog nivoa i neodložno postajanje u Prihvaćenu, zavisno od njene sposobnosti i zrelosti, ali ipak u celoj istoriji Bele kule to se desilo u nekoliko slučajeva koji se mogu izbrojati na prstima jedne ruke, koji su bili više nego sporni. Sve koje žele biti uzdignute na nivo Prihvaćenih moraju položiti poslednji test upotrebu ter'angreala čuvanog unutar zasvođene odaje u temelju ispod Bele kule. Kandidatkinja za Prihvaćenu mora se svući naga i proći kroz tri srebrna luka tog ter'angreala, kroz jedan svaki put, i pronaći put nazad. Svakoj kandidatkinji je dozvoljeno da odbije test dva puta, ali ipak ako i treći put odbije da uđe, ili ako polaznica nije u stanju da kompletira sva tri prolaza jednom započeta, izbacuje se iz Kule i nikada ne postaje Aes Sedai.

Po rečima Aes Sedai, gore spomenuti ter'angreal prikazuje najgore strahove kandidatkinje, dopuštajući joj da se susretne sa njenim strahovima stičući Prihvatanje. Prvi prolaz je za ono što je bilo, drugi za ono što jeste, a treći za ono što će biti. Neke koje su ušle nikada se nisu vratile. U svakom slučaju ter'angreal daje iskušenja prinudnim razlozima za ostanak unutar njegove moći. Više od svega ostalog mora se pojaviti želja za postankom Aes Sedai. Čak i Aes Sedai koje ga koriste ne znaju da li je svet unutar ter'angreala stvaran ili iluzija.

Nakon izvršenja testa, uspešna kandidatkinja postaja Prihvaćena među Aes Sedai. Kao Prihvaćena dobija prsten u obliku Velike zmije, i njena obična bela haljina polaznice biva zamenjena za jednu sa uskim opsegom od sedam boja na porubu i manžetni. Prihvaćene su nešto manje ograničene pravilima od polaznica, i dozvoljeno im je, sa ograničenjima, da same izaberu oblasti izučavanja.

Simbol Velike zmije bio je drevni i pre početka Doba legendi. Zmija koja sama sebi grize rep, dugo se smatra simbolom vremena i večnosti. Prsten zmije je znak sestrinstva među Aes Sedai. Prihvaćene ga moraju nositi sve vreme na srednjem prstu desne ruke. Puna Aes Sedai može nositi prsten na bilo kom prstu ili ga sasvim skinuti ako to situacija nalaže.

Obično je potrebno više godina da jedna Prihvaćena bude uzdignuta na nivo pune Aes Sedai. Test za Aes Sedai obuhvata demonstraciju sposobnosti usmeravanja i očuvanja unutrašnjeg mira pod "ekstremnim uslovima", ali njegova stvarna priroda je strogo čuvana tajna. Da bi bila uzdignuta u Aes Sedai, Prihvaćena-kandidat mora položiti Tri Zakletve sa Štapom zakletvi. Kao nova Aes Sedai, mora objaviti koji će od sedam Ađaha odabrati kao njen sopstveni; ona sada ima pravo da nosi šal na kome je uvezen plamen Tar Valona sa resama u boji njenog Ađaha.

Svaka žena koja dođe u Belu kulu, i može da nauči je podučavana, ali očigledno nemaju sve potencijal da postanu Aes Sedai. Dovoljno su podučene da budu sigurne, za njih same i druge, a zatim su slane daleko. Za onu koja pokazuje potencijal, međutim, izgleda da Bela kula ima neograničeno strpljenje. Spore učenice, suprotno od onih koje su pokušale i pale, ohrabrivane su da nastave dalje, i zaista, kao i drugim polaznicama i Prihvaćenima, nije dozvoljeno da odustanu. Neke navodno utroše nekoliko decenija dok ne ponesu šal Aes Sedai. Izveštaji o promeni ove procedure ostali su nepotvrđeni.

 

 

Zaštitnici

Jednom kada žena postane puna Aes Sedai, može vezati Zaštitnika. Dok se najveći broj Ađaha drži toga da jedna Aes Sedai može imati vezanog jednog Zaštitnika bez prekida, nema zakona što se tiče njihovog broja. Crvene sestre uopšte ne vezuju Zaštitnike, dok Zelene vezuju onoliko koliko žele.

Vezivanje se obavlja pomoću Jedne moći, i trajno povezuje Zaštitnika i Aes Sedai. Etički Zaštitnik – takođe zvan Gaidin, Brat Bitaka, mora dobrovoljno pristati na vezivanje, ali kao što je poznato obavljano je i protiv Zaštitnikove želje. Vezivanje daje Zaštitniku dar brzog lečenja, sposobnost da bude bez hrane, vode, ili odmora na duži vremenski period, i sposobnost da se sa daljine oseti izopačenost Mračnoga. Takođe može osetiti još nekoliko stvari vezane za njegovu štićenicu, uključujući i njenu smrt.

Veza omogućava Aes Sedai da prepozna da li je njen Zaštitnik živ, bez obzira koliko bi mogao biti udaljen, čak i ako joj nije rekao stvarni pravac. Kada umre ona će znati,  pomoću veze, moment i način njegove smrti. Kada Zaštitnik umre preživela Aes Sedai će na kraju vezati drugog, mada retko pre nego što poremećene emocije usled smrti ne izblede. Neke Aes Sedai veruju, ali ipak bez datog konačnog dokaza da je ovaj poremećaj rezultat emocijalne kontrole koja je potrebna za usmeravanje. Ako je Zaštitnik preživeo, a njegova Aes Sedai ubijena, Zaštitnik gubi želju da živi. Još gore, on izgleda kao da traži smrt. Pokušaji da se takvi Zaštitnici zadrže u životu obično ne uspevaju.

Mnogi ne-Aes Sedai veruju da Zaštitnikove izvanredne borbene sposobnosti moraju biti takođe rezultat vezivanja, za njih su po tome najvećim delom ovi strašni ratnici poznati, ali ipak to Aes Sedai poriču. One insistiraju na tome da su Zaštitnici uglavnom izabrani prema njihovim prirodnim talentima, koji su kasnije izbrušeni na finu ivicu pomoću strogog treninga u dvorištu za vežbanje. Zaštitnici žive tamo gde i njihove Aes Sedai žive i imaju posebno smeštene prostorije u Beloj kuli. Njihova vernost je potpuno vezana za njihovu Aes Sedai, i svako neslaganje je interno čuvano između njih. Bilo je slučajeva kada su se Aes Sedai udavale za njihove Gaidine, prvenstveno među pripadnicama Zelenog ađaha, ali u većini slučajeva, relacije između Aes Sedai i Zaštitnika su neporočne. Ova neporočnost nije izazvana bilo kojim naročitim pravilima ili tradicijom, ali ipak donekle činjenicom da pritisci i zahtevi života Aes Sedai zadržavaju lične veze između branitelja i usmerivača na rastojanju. Postoje indikacije da Aes Sedai dobijaju druge koristi od veza sa njihovim Gaidinom, ali ipak njihova tačna priroda je pažljivo držana tajna.

 
Amirlin Tron

Amirlin je bez sumnje jedan od jačih, ako ne i najsnažniji pojedinačni vladar na Zemlji. Uopšte uzev smatra se da je Elisana Tišar bila prva koja je noslia titulu Amirlin Tron u Dvorani Bele kule, preko sto godina ranije nego što je Kula bila završena. Tačan datum njenog uzdizanja je izgubljen, ali je poznato da je vladala od 98 AB. Imena Amirlin koje su je sledile do vremena Artura Hokvinga uglavnom su izgubljena (osim možda u tajnim dokumentima Kule). Sledi lista Amirlin od 939 FY (otprilike), do sadašnja dva pretendenta uzdignuta u 999 NE. Datumi prvih dveju su približni, budući da su svi datumi za vreme Stogodišnjeg rata nepouzdani u najboljem slučaju.

 1. Bonvin Meraighdin* (Crveni ađah): s.g. 939(?) oduzeti su joj ešarpa i štap zbog pokušaja manipulacije Artura Hokvinga radi dominacije svetom. Bila je poslednja iz Crvenog ađaha koja je uzdignuta do svrgnuća Sijuan Sanče od strane Elaide a’Roihan.
 2. Deana Arjman (Plavi ađah): s.g. 992(?)—s.g. 1084(?).
 3. Selama Nekoin (Zeleni ađah): s.g. 1084(?)—5 .
 4. Rabajn Marušta (Beli ađah): 5—36 n.e..
 5. Dalaina Ndaje (Sivi ađah): 36—64 n.e..
 6. Edarna Noregovna (Plavi ađah): 64—115 n.e..
 7. Baladar Arandail (Smeđi ađah): 115—142 n.e..
 8. Medanor Eramandos (Sivi ađah): 142—171 n.e..
 9. Kijosa Natomo (Zeleni ađah): 171—197 n.e..
 10. Catala Lukanvala (Žuti ađah): 197—223 n.e..
 11. Eliza Strang (Sivi ađah): 223—244 n.e..
 12. Komara Zepava (Plavi ađah): 244—276 n.e..
 13. Serenia Latar (Sivi ađah): 276—306 n.e..
 14. Doniela Alievin (Smeđi ađah): 306—332 n.e..
 15. Aliane Senikan (Beli ađah): 332—355 n.e..
 16. Suilin Eskanda (Plavi ađah): 355—396 n.e..
 17. Nirela Koidevin (Zeleni ađah): 396—419 n.e..
 18. Išara Navan (Plavi ađah): 419—454 n.e..
 19. Serilla Marodred (Sivi ađah): 454—476 n.e..
 20. Igaina Luin (Smeđi ađah): 476—520 n.e..
 21. Beril Marie (Beli ađah): 520—533 n.e..
 22. Eldaja Tolen (Plavi ađah): 533—549 n.e..
 23. Alvera Ramosanja (Žuti ađah): 549—578 n.e..
 24. Šein Čunla (Zeleni ađah): 578—601 n.e..
 25. Gera Kišar (Sivi ađah): 601—638 n.e..
 26. Varuna Morigan (Zeleni ađah): 638—681 n.e..
 27. Cemaila Sorentaina (Sivi ađah): 681—705 n.e..
 28. Marasala Jurin (Žuti ađah): 705—732 n.e..
 29. Feragaina Saralman (Plavi ađah): 732—754 n.e..
 30. Mirijam Kopan (Zeleni ađah): 754—797 n.e..
 31. Zeranda Tujrim (Smeđi ađah): 797—817 n.e..
 32. Parenia Demale (Sivi ađah): 817—866 n.e..
 33. Sereila Bagand (Beli ađah): 866—890 n.e..
 34. Aleis Romlin (Zeleni ađah): 890—922 n.e..
 35. Kirin Melvej (Smeđi ađah) 922—950 n.e..
 36. Noane Masadim (Plavi ađah): 950—973 n.e..
 37. Tamra Ospenija (Plavi ađah): 973—979 n.e..
 38. Sierin Vaju (Sivi ađah): 979—984 n.e..
 39. Marit Džaen (Plavi ađah): 984—988 n.e..
 40. Sijuan Sanče *( Plavi ađah): 988—999 n.e.. Oduzeti su joj ešarpa i štap kontraverznim potezom Dvorane kule, (neki kažu da je to izazvalo podjelu Kule), i potom je smirena zajedno sa svojim Čuvarem Hronika.
 41. Elaida a’Roihan (Crveni ađah): 999 n.e.. Amirlin Kule u Tar Valonu.
 42. Egvena al’Ver (none): 999 n.e.. Amirlin Kule u izgnanstvu.

999 n.e., došlo je do otvorene podele u Kuli prvi put od njenog osnivanja. Obe "Kule" polažu pravo na ime Amirlin. Samo će vreme pokazati, koje mogu opstati.

Još od vremena Slamanja Sveta samo su tri Amirlin oduzeti ešarpa i štap. Za prvu Tetsuan, koja je prethodila Bonvin, postojale su glasine da je bila upletena u izdaju Maneterena za vreme Troločkih ratova. Tetsuan je bila iz Crvenog ađaha. Raspodela Ađaha: 11 Plavi, 9 Sivi, 7 Zeleni, 5 Beli, 3 Žuti, 2 Crveni.

 

Hijerarhija Kule

Svaka Aes Sedai osim Amirlin Tron, pripada jednom od sedam društava ili Ađaha Bele kule. Sedam Ađaha su obeležena bojom: plava, zelena, bela, smeđa, siva, žuta, crvena. Svaki sledi specifičnu filosofiju korišćenja Jedne moći i svrhu Aes Sedai; svaki ima svoj program rada, svoja unutrašnja pravila ponašanja, i svoju tradiciju.

Belom kulom upravlja Dvorana kule, koja se sastoji od tri predstavnice, nazvane "Sestrama", iz svakog Ađaha; Amirlin Tron i Čuvara Hronika. Ovaj savet kreira zvaničnu politiku.

Amirlin Tron upravlja Dvoranom iz stolice sa istim imenom i bira se doživotno od Dvorane kule. Ona je svevišnji vođa Kule, i član svih Ađaha, označena sa svih sedam boja na haljini, bez obzira na Ađah iz kojeg je uzdignuta. U isto vreme, smatralo se da ne pripada ni jednom Ađahu, ne favorizirajući jedan iznad drugog. Smatrajući je jednakom, ako ne neznatno superiornijom, za bilo kog kralja ili kraljicu, barem teorijski imala je apsolutnu vlast nad svim Aes Sedai. U stvarnosti, prema izvorima bliskim Kuli, Amirlin je obično morala uzimati učešća u prilično komplikovanim političkim dešavanjima u Dvorani čuvajući vladavinu snažnom. Bilo je nagoveštaja da je pad Amirlin Sijuan Sanče, najmlađe koja je primila na sebe tron i štap (do podele Kule u 999 NE), možda bio izazvan njenim neuspehom očuvanja nesigurne ravnoteže, mada to samo Kula sa sigurnošću zna.

Drugi po autoritetu do Amirlin je Čuvar Hronika. Birana je od Amirlin, obično nakon njenog uzdizanja na Tron, i tradicionalno je iz istog Ađaha. Njen simbol službe takođe je haljina, sa širokom ešarpom, u boji njenog Ađaha, iako Čuvar ne predstavlja njen Ađah. Ona govori samo u ime Amirlin, koja predstavlja sve Aes Sedai. Čuvar takođe dela kao sekretar za Amirlin, i nadgleda zvanične poslove Kule.

 

 

Sedam Ađaha

Svaki Ađah ima njegove Sestre u dvorani koje ga zastupaju, i svaki ima svoja unutrašnja pravila ili upravljačko veće, ali glava dotičnog Ađaha nije nužno Sestra iz tog Ađaha – ako nije, Sestre su verovale da su odgovarnost glave njihovog Ađaha njihovi postupci u dvorani. Aes Sedai su nerado davali informacije o ličnom Ađahu, mnogo manje stvarni identitet njihovih vođa, koji su poznati samo unutar svakog Ađaha.

Poznato je da je osnovni cilj Crvenog ađaha da zaštiti zemlju od svih muškaraca koji mogu da dotiču Istinski izvor. One gone i hvataju muškarce koji mogu da usmeravaju i dovode ih u Belu kulu radi smirivanja. Odbijaju da vezuju Zaštitnike, moguće da im njihova svrha stvara poteškoće da veruju i delaju blisko sa bilo kojim muškarcem. Crveni ađah, najveći, vođen od jedne žene, koja upravlja velikim delom moći takođe je unutar njenog Ađaha.

Plavim ađahom takođe upravlja veoma moćna žena, i možda je najviše uticajni Ađah, mada jedan od manjih. Osnovna žiža Plavog ađaha je zaštita valjanih ciljeva (vrednih pažnje prema standardima Aes Sedai) i promovisanje pravde. Vešte u političkim igrama, Plave su takođe sposobni administratori. Od vremena Artura Hokvinga, više Amirlin je uzdignuto iz Plavog nego iz bilo kog drugog Ađaha.

Zapostavljajući učešće u svetu, pripadnice Smeđeg ađaha posvećuju se traganju za znanjem i  njegovim očuvanjem. Za razliku od Plavog i Crvenog ađaha, Smeđim ađahom upravlja vladajući savet. Smeđe su prvenstveno odgovorne za nabavljanje i održavanje mnogobrojnih tajnih knjiga i svitaka koje čine biblioteku Kule najvećim pojedinačnim nosiocem znanja na Zemlji. Najveći broj poznatih artifakta ili novih Talenata otkrile su sestre iz Smeđeg ađaha. 

Zeleni ađah je takođe poznat kao borbeni Ađah. Njihov osnovni cilj je držati sebe spremnim za Tarmon Ga`idon, Poslednju Bitku sa Mračnim. Žestoki borci protiv nakota Senke, takođe su poznate prema njihovom razumevanju muškaraca, osobine prilično retke među drugim Ađasima. Zelene sestre se neće pouzdati u lično ograničenje na samo jednog Zaštitnika. Neke su poznate po vezivanju tri i više u isto vreme. Dok je ova činjenica nekada bila izvor humora među sestrama drugih Ađaha, to nije sasvim neosnovana praksa. Za vreme Troločkih ratova, Zeleni dodatni Zaštitnici su ostvarili pozitivnu razliku u borbi.

One Aes Sedai sa naročito snažnim Talentom za Lečenje priključuju se Žutom ađahu. Žute sestre su sasvim privržene Lečenju bolesti i povreda u istoj meri kao i pronalaženju novih lekovitih sredstava i novih metoda korišćenja Jedne moći za obnavljanje zdravlja, premda doduše, neke veruju da postoje neke bolje metode od one koja je poznata posle Slamanja.

Sivi ađah je zastupnik sklada i opšte saglasnosti. Mnoga kraljevstva uzimaju Sive sestre da bi se osigurali da će se njihovi međusobni ugovori održati, premda uvek strahuju da su ti ugovori, kada je udešena pomoć Aes Sedai, mogući krajnji ciljevi Kule više od onih za  koje su izvorne strane zainteresovane.

Beli ađah za razliku od svih ostalih zanemaruje oboje, vrednosti sveta i svetovno znanje. Obuzete su pitanjima filozofije, a traženje istine je njihova potpuna – plamena strast.

 

Iako ni Bela kula ni bilo koji Ađah, ne znaju uvek njihovu brojnost, u pogledu Ađaha gruba približavanja su moguća. Sa članstvom koje približno obuhvata jednu od pet Aes Sedai u vremenu zapisivanja (nagoveštaj opaženog značenja njihovog priznavanja sopstvenog identiteta – osnovnog zadatka), Crveni ađah je sigurno najbrojniji. Odmah iza dolazi Zeleni, zatim slede u nizu Sivi, Smeđi, Žuti, Plavi i na kraju Beli ađah. Kako izgleda ove veličine grubo postoje u sličnoj proporciji još od Slamanja, sa retkim pomeranjima za više od jednog mesta u rangu, međutim niko ne može da kaže kakav će uticaj tekući događaji imati.

Postoji osmi Ađah, premda nema zvaničnih Sestara u Dvorani, istorijski nikada nije bio spominjan bilo kome izvan Aes Sedai koje to čuvaju i oštro poriču. Mnoge Aes Sedai odbijaju da veruju da on postoji. To je Crni ađah. Njihove sestre kažu da su lažno položile sve zakletve, i da služe samo Senci. One su predmet govarkanja za vreme šetanja hodnicima Kule, prikrivene u članstvu drugih sedam Ađaha.

Uhode i doušnici

Svi Ađasi, osim možda Belog, imaju njihove sopstvene "oči - i - uši" da bi skupljali obaveštenja pa i uhodili za njih. Ovi doušnici nisu same Aes Sedai, i verni su samo određenim Ađasima, i u nekim slučajevima, naročito pojedinim Aes Sedai, koje su uredile njihove usluge. Postoje govorkanja o slučajevima "dvostrukih agenata," tek nekolicina dovoljno hrabrih da pređu Aes Sedai na takav način. Doušnici Žutog ađaha tragaju za nastupajućim bolestima; oni koji su lojalni Smeđim tragaju za skrivenim knjigama i znanjem; oni za Zelene prenose obaveštenja u pogledu vojnih stvari; i doušnici Plavih izveštavaju o predmetima političkih spletki.

Svaki Ađah ima jednu sestru kao glavu obaveštajne mreže Ađaha čiji je zadatak da sakuplja i koordinira informacije koje su sakupila "oči-i-uši" i dostaviti ih glavi ili upravljačkom savetu tog Ađaha. Svaki Ađah onda odlučuje šta, u slučaju da, su voljni da te informacije podele sa Kulom u celini sa svim njihovim sestrama. Znanje koje odluče da podele sa Amirlin Tron tradicionalno se prenosi preko Čuvara. Nema dvojbe da Aes Sedai veruju da je znanje moć. Možda zbog ovoga, nijedan Ađah ne deli sve svoje informacije u Dvorani. Ili sa Amirlin.

Amirlin ima njenu sopstvenu veliku obaveštajnu mrežu, i zbog toga nije potpuno zavisna od Ađaha. Njen naimenovani nadzornik je zvanično glava obaveštajne službe cele Kule, ali je u stvarnosti odgovoran samo Amirlin lično.

Amirlin nije jedina Aes Sedai koja ima svoju sopstvenu obaveštajnu mrežu. Zapravo, samo Bele i one Aes Sedai koje utroše svoje živote na proučavanja unutar Kule su poznate da je nemaju. Pojedinačno Aes Sedai nisu vezane da podele njihove informacije sa svakim u Kuli ili sa njihovim sopstvenim Ađahom, i zapravo često ne podele ništa. Sva ova preklapanja, ali ipak nepovezane mreže, izaziva ogromnu zbrku niti tajni i spletki, sa svakom Aes Sedai skoncentrisanom na njenim sopstvenim ličnim ciljevima, i (slično) svakog Ađaha.

Sistem u potpunosti nikada ne bi radio osim u situaciji kada Aes Sedai više rade po tradiciji nego po pravilima, i s obzirom na tradiciju, jedna sestra se neće baviti time šta druga Aes Sedai čini sem ako otvoreno ne veruje da to vodi do sigurne katastrofe.

 
Tajna dokumenta Bele kule

Uvek je bilo glasina o skrivenom odeljenju biblioteke Bele kule, koja je najverovatnije otvorena samo za nekoliko čak i među Aes Sedai. Bela kula nikada nije objavila otvoreno pobijanje njegovog postojanja – ukoliko može biti konstatovano na osnovu bilo kog objavljenog zapisa – ali onda opet, s obzirom na široko poznatu okolišnu prirodu Aes Sedai, sasvim je moguće za njih da ponude pobijanje koje, nakon iscrpnog proučavanja, dokazuje da to uopšte ne bi trebalo biti pobijanje, kada bi zapravo one mogle dati sasvim tačno saopštenje, sve budući da se veruje da se one pretvaraju skrivajući nešto, ili da su radile šta u stvarnosti ne bi, što bi bilo sredstvo za ostvarenje cilja. Takvi postupci su primenjivani više puta; takav spisak bi bio veliki kao ova knjiga. Drugčije uvek šaputanjem prenete glasine, koje, prilično zanimljivo, Bela kula takođe nikada nije nedvosmisleno demantovala, držeći ih zakonom Kule koji pokriva tajnu riznicu, a po tom zakonu, neovlašćeni pokušaji prodiranja u arhivu donose oštre kazne, pa je onda otkrivanje postojanja riznice ili njenog sadržaja u istom nivou sa izdajstvom ili pobunom. Pored toga, ovaj zakon je sam za sebe bio deo riznice, ovako kompletirani krug od tajnosti bio bi na neki način neverovatan za bilo koga osim za Aes Sedai ili Seanšane.

Bela kula

Svaki Ađah poseduje jedan od sedam kružnih isečaka - uređenih odeljaka u gornjoj polovini velike glavne Kule koji sadrže stambene prostorije za njegovo članstvo kao i sobe za sastanke, radne sobe rezervisane za taj Ađah, premda neke pripadnice Smeđih imaju sobe isto tako i blizu velike biblioteke. Ovi odeljci su jednakih veličina, mada Ađasi nisu, ali čak i najveći Ađah, Crveni, ne uporebljava druge prostorije osim njemu dodeljenih. Glavna Dvorana kule i sve opšte prostorije nalaze se u nižoj polovini zgrade.

Kula nikada nije bila potpuno zauzeta otkako je prvobitno sagrađena, i zapravo izgleda da će pre biti da gubi stanare nego što ih dobija. Premda oni koji su promišljeni nikada neće reći blizu bilo koje sestre iz Crvenog ađaha, da je uklanjanje muških usmerivača iz genetske baze u šta neke Aes Sedai veruju, povezano sa činjenicom da se ženske Aes Sedai retko udaju i same imaju decu, uzrok postepenog pročišćavanja usmerivača iz populacije u gotovo zadnjih tri hiljade godina.

 

Biblioteka

Najveća struktura pored same Kule koja pripada Aes Sedai je Velika biblioteka. Sadrži ogromni skladišni prostor kao i kancelarije i radne sobe, govori se da ima puno skrivenih soba kao i dostupne odeljke, i bezbrojne moćne stvari koje se bez sumnje nalaze u njoj. Premda je samo delimično otvorena za ljude sa strane, postoji mala sumnja da ona sadrži jednu od najvećih kolekcija znanja, ako ne i najveću, na svetu. Sama biblioteka bi bila garancija mestu Tar Valona, kao velikom gradu, čak i da se Bela kula ne nalazi u njemu.

 

Tar Valon

Tar Valon ima centralni položaj između Krajina na severu i kraljevina na jugoistoku i zapadu što ga čini idealnim za trgovinu. Reka Erenin omogućava rečni saobraćaj, dok veliki mostovi dozvoljavaju karavanima sa kopna laki pristup mnogim glavnim putevima.

Otkada je je Tar Valon uspostavljen, u 98 AB, grad nikada nije pao pred osvajačima, veoma retko je pretrpeo napade. Ovo je prvenstveno usled njegovog identiteta kao srca i duše Aes Sedai i njihove Kule. Samo je jako mali broj zapovednika spreman za suočenje sa ženom koja može upotrebiti Jednu moć, naročito tada kada su u velikom broju. Činjenica da je celo ostrvo grad opasan zidom takođe odvraća bilo kog navodnog osvajača.