Poglavlje 23

Tel'aran'riod


Ne može se pronaći ni na jednoj mapi. Tel'aran'riod je jako posećeno mesto, ali u kome ipak niko ne živi. On je isto tako ovozemaljski, i nezavistan od njega; to je Svet snova, takođe znan kao i Nevidljivi svet. Šara koja je iztkana iz ljudskih života je samo jedna stvarnost, deo veće Šare iztkane od svih i svake moguće stvarnosti. Ali ipak između tkanja Velike šare postoji prostor, i to je ono mesto gde su stari narodi verovali da se Tel'aran'riod nalazi.

 

Svet snova

Gotovo svako može slučajno dodirnuti ovaj svet; za šansu stupanja u Tel'aran'riod na trenutak je potreban samo san. Uobičajeno ova poseta, kada se desi, je tako kratka tako da oni koji bace letimični pogled na njega čak i ne znaju da su bili na mestu, izvan njihovih uobičajenih snova. Za razliku od ličnih snova, međutim, Tel'aran'riod je stvarno mesto, sa stvarnim opasnostima. Povreda zadobijena u toku snevanja takođe će postojati nakon buđenja, čak i ako telo nije nikada stvarno uneto u Svet snova. Oni koji "umiru" u normalnim snovima obično se bude, ali oni koji umru u Tel'aran'riodu nikada. Ta činjenica je verovatno izvor verovanja da se oni koji umru u svojim snovima neće probuditi. 

    Ova reakcija dotiče samo žive stvari, i budan svet nije dotaknut ni na jedan način događajima u Svetu snova, ne sve dok oni sami ne upetljaju drugo živo biće.

 

Stupanje u Tel'aran'riod

San svakog čoveka stvara mali svet koji može biti dodirnut od strane drugih. Aijelski šetači po snovima imaju dugo sposobnost da ulaze u tuđe snove, i koriste ih da dostave poruke, kao što takav poziv od mudrih primaju poglavari klanova za Ruidean. Unutar takvih snova posetilac je u nezgodnom položaju, i može biti uvučen u zamku snevača. Bez obzira povlačenje drugih u svoj sopstveni san je sasvim moguće, šetači po snovima to nikad neće uraditi zato što veruju da je previše opasno, i zli čin.

Dok su mnogi letimični pogledi na ovaj svet slučajni, samo je nekolicina imala sposobnost da u njega uvek ulazi po želji. Takvi ljudi su poznati kao 'šetači po snovima'. Neki aijelski šetači po snovima ne mogu da dodirnu Istinski izvor, tako da ovaj Talenat nije povezan sa sposobnošću usmeravanja Jedne moći.

Premda šetači po snovima mogu da uđu u Tel'aran'riod bez pomoći njihovih normalnih snova, određeni ter'angreali omogućavaju netalentovanim korisnicima, čak i ako ne mogu da usmeravaju, ulaz po želji. Postoje glasine da funkcionisanje tih ter'angreala može biti uspostavljanje. Kada se jednom padne u san sa ter'angrealom koji je držan na koži, stiče se ulaz u Tel'aran'riod.

Neko može ući u Neviđeni svet fizički, ako je usmerivač sa mogućnošću da Putuje, za Putovanje otvaranje tkanja u Tel'aran'riodu je u mnogome slično otvaranju prolaza za dati položaj u budnome svetu. Aijelski šetači po snovima, ipak, jako upozoravaju na fizičko stupanje u Svet snova. Veruju da će oni koji tako rade izgubiti deo ljudskosti. Bilo da je tako ili ne, oni koji tamo putuju telesno susreću se sa drugačijim izazovom od onoga koji imaju kada ulaze u njihovim snovima. Šetači po snovima ne treba da brinu o hrani ili odmoru, zbog toga što oni ne ogladne u snovima i što se njihova tela već odmaraju. Fizički posetilac unutar Tel'aran'rioda će naći potrebu i za hranom i za odmorom.

 

 

Drugačija stvarnost

Tel'aran'riod nije stalni odraz budnog sveta. Sve planine, kontinenti, okeani, stepe i šume tamo postoje, kao urađene zgrade i putevi, koji se slažu, najvećim delom, sa onim unutar budnog sveta. Te stvari su sve čvrste, relativno nepromenljivi objekti, i stoga izgledaju čvrsti i stalni i unutar Tel'aran'rioda. Svi pokretni objekti, kao što su kugle na stolu, radni papiri, i hrana, su sasvim prolazni, izblede i nestaju ili se konstantno menjaju. Možda se oni ne nalaze na jednom mestu u budnom svetu dovoljno dugo da bi načinile više od prolaznog utiska u Svetu snova. Fizički posetilac će moći da jede bilo kakvu hranu koja će verovatno nestati pre nego što dođe do želuca, i na kraju će dodatno dodavanje hrane biti malo verovatno. Papiri na stolu mogu promeniti tekst i položaj pravo ispred očiju posmatrača, ili se u kutijici za nakit može pojaviti dragulj i nestati. Samo one stvari koje prave jak utisak, ostaju nedirnute, kao što su neubrano voće i povrće, mogu postojati dovoljno dugo da bi ih posetilac upotrebio. Šta god posetilac koristio, ipak, u budnom svetu duplikat se neće praviti.

Ljudi nisu jedina živa bića koja putuju ovim svetom. Divlje životinje takođe tamo putuju, ali su ipak domaće životinje upadljivo neprisutne. Neki smatraju da su domaće životinje jako izmenile svoj odnos prema čoveku, da su zauvek izgubile njihovu povezanost prema postojanosti prirode i zbog toga prema Svetu snova. 

    Na Svet snova, za razliku od budnog sveta, može da se utiče i menja mislima onih koji su unutra. U tom smislu on blisko nalikuje stvarnom snu—šta god misliš da je bitno, može postati realnost tog sveta. Moguće je stvoriti skoro sve što može da se zamisli. Nažalost, ta tvorevina će izbledeti kada popusti tvorčeva koncentracija. Fizički rad je ovde drugačiji. Neko može leteti od jednog do drugog mesta — ili prosto zamisliti drugu destinaciju i stvoriti se tamo. Neko može uzeti svaki izgled, ili ma koji model odeće, koji mu je drag. 

    Tel'aran'riodov prilagodljiv karakter čini ga veoma privlačnim, jer se tamo može ići bilo gde i činiti skoro sve. Ali je takođe i veoma opasan. Konačno aijelski šetači kroz snove su zabranili svima koji su neiskusni da sami putuju njegovim stazama. Aes Sedai nisu imali takvo pravilo, možda zbog toga što su šetači kroz snove bili retki među Aes Sedaima otprilike u zadnjih hiljadu godina. 

 
Vučji san

Tokom poslednjeg veka, nove sposobnosti nevezane za Jednu moć su počele da se pojavljuju; verovatno stari Talenti izgubljeni tokom okretanja Točka, su počeli da izranjaju. Među ovim novim sposobnostima su tako i Vučja braća, koji se često mogu prepoznati po njihovim zlatnim vučjim očima. Vučja braća mogu direktno komunicirati sa vukovima, um sa umom, preko velikih razdaljina, i imaju povišenu čulnost koja je više srodna životinjama—predatorima nego ljudima. Takođe imaju sposobnost da uđu u Tel'aran'riod, premda ga oni zovu Vučjim snom. Poznato je nekoliko Vučje braće u koje se ubrajaju Elijas Mačera, jednom Zaštitnik, i lord Perin Ajbara, poznat kao "Zlatooki". 

Ulaz u Vučji san je drugačiji za Vučju braću nego kod šetača kroz snove. Lord Perin je govorio o trenutnim slikama prozora otvorenim ka drugim događajima i drugim mestima. Verovao je da ti "prozori—vizije" mogu biti upoređeni sa povremenim sposobnostima šetača kroz snove da vide nagoveštaje budućih događaja, ali ipak ima samo nekoliko dostupnih podataka za detaljno poređenje. Veoma smo zahvalni lordu Perinu za njegovu pomoć, i njegovoj milostivoj supruzi, gospi Faili, na njenom ubeđivanju da je da.