Svet Robert Džordanovog

Točka
Vremena

od Roberta Džordana
&
Tereze Peterson

Prevodili: Janic, Ajdin i Madwolf

Lektori: 4th Dimension, iceman i nensi

Pronađene greške slati na adresu elektronske pošte: cetvrtadimenzija et gmail.com (et zamjeniti sa @)

 

Sadržaj

Predgovor

Točak i moć


Doba legendi


Svet od slamanja


Svet točka

U zemlji

Nazad na glavnu stranu