Poglavlje 1

Točak i Šara


Točak se okreće i Doba dolaze i prolaze ostavljajući za sobom sećanja koja prerastaju u legende. Legende blede i postaju mitovi, a i oni budu davno zaboravljeni kada ponovo naiđe Doba koje ih je izrodilo I tako počinje svaka saga unutar sveta Točka. Unutar univerzuma u kojem je glavni faktor kontrole Točak Vremena i Velika šara koju on tka. Šara u kojoj se svetlo i tama, dobro i zlo, muškarac i žena, život i smrt, bore za ravnotežu unutar tkanja sudbine.

Šta je Točak vremena? Zamislite veliki kosmički razboj u obliku Točka sa sedam paoka, koji se polako okreće kroz večnost, tkajući tkivo univerzuma. Točak, postavljen od strane Tvorca, predstavlja samo vreme, zauvek će se okretati. Tkanje koje on tka je sačinjeno od niti života i događaja, utkanih u kreaciju, Velike šare, koja predstavlja celo postojanje i stvarnost, prošlost, sadašnjost i butućnost.

U granicama uticaja ove Čipke Doba nisu samo zemlja i kamen materijalnog sveta, nego i drugi svetovi i univerzumi, druge dimenzije, druge mogućnosti. Točak dodiruje šta se može desiti, šta se moglo desiti, i ono što jeste. Dotiče svetsnova kao i svet budni svet.

U ovom svetu ne postoji jedan početak i jedan kraj, jer svaki paok velikog Točka predstavlja jedno od sedam Doba, koja blede u prošlost i vraćaju se ka budućnost prilikom okretanja Točka, a pri tome struktura svakog doba menja samo svoju šaru i tkanje sa svakim prolazom. Sa svakim prolaskom Doba se sve više razlikuju od osnove. Za svako Doba postoji zasebna i unikatna šara, Šara Doba, koja stvara tkivo stvarnosti tog Doba. Dizajn te šare je određen od strane Točka i može biti promenjen samo delomično od strane onih čiji su životi utkani u to tkanje.

Niko ne zna dužinu perioda koji je potreban za obrt Točka niti je tačno određeno trajanje Doba. Samo je sigurnoda će se ono što je bilo vratiti, poslije što izblijedi iz ljudskog pamćenja i legendi. Ipak, ovo znanje stvara osnovu filozofije i istorije poznatog sveta. Ne postoje završetci, čak ni smrt nije konačna unutar okreta- nja Točka. Reinkarnacija je jednostavno deo stanja stvari u tom svetu. U proročanstva se veruje i na njih se obraća pažnja jer ona jednako govore o tome kako je bilo i kako će biti. Jedino pitanje je kada i na koji način će se proročanstva ostvariti.

U takvom svetu su promene jednostavno predodređeni deo mehanizma. Samo nekoliko osoba, nekoliko posebnih duša bolje znanih kao ta`vereni, mogu da učine da se struktura šare savija oko njih, menajući tok tkanja. Ovi ta`vereni bivaju utkani kao ključne niti oko kojih se upliću okolne niti života, a u nekim slučajevima sve niti života, i utkani su tako da stvore promenu. Ove ključne niti obično izazivaju veće promene u Šari Doba. Ovakve bitne promene su zvane, na starom jeziku ta`maral`alien, ili u prevodu“Mreža sudbine”.

Čak su i ta`vereni i Mreža sudbine, ispletena oko njih, su istkani od strane Točka i Velike Šare. Veruje se da Točak ponovo upliće ta`verene kada tok tkanja odluta od osnovne Šare. Promene koje se dešavaju oko njih, iako obično veoma drastične i potresne za one koji žive u tom Dobu, smatraju se posledicama samokorekcionog mehanizma Točka. Što je promena potrebna da bi se Šara dovela u ravnotežu veća, to je više ta`verena utkano u svet.

Veliki Točak je srce svog vremena. Ali je čak i Točku potrebna energija kako bi održavao sebe, a i šaru. Ova energija potiče od Istinskog izvora iz kog može biti povučena Jedna moć. Istinski izvor i Jedna moć oboje su sačinjeni od dva konfliktujuća, ali ipak komplementna dela: saidina, muške polovine, i saidara, ženske polovine. Radeći zajedno i jedno protiv drugog unutar Istinskog izvora, saidin i saidar su oni koji pokreću Točak Vremena.

Jedine poznate sile izvan Točka i Šare su Tvorac, koji je oblikovao Točak, i Jednu moć koja ga pokreće—a takođe i isplanirao Veliku Šaru—i Mračni koji je zarobljen izvan šare od strane Tvorca u trenutku stvaranja. Niko unutar šare nije u stanju da uništi Točak i promeni sudbinu Velike Šare. Čak i oni koji su ta'vereni ne mogu u potpunosti promeniti tkanje. Veruje se da ukoliko pobegne iz svog zatvora, Mračni, pošto je on sila izvan stvaranja, biće u mogućnosti da preuredi Točak i sav svet prema svojoj slici. Prema tome, svaka osoba, a posebno ta`vereni, moraju da se bore kako bi postigli njegovu ili njenu najbolju sudbinu i tome osigurali ravnotežu i očuvanje Velike Šare.