Predhodno : Nazad na Sadržaj : Sledeće

Poglavlje 28

Zarobljen

LUZER 

Zaštitnik u sivo-zelenom ogrtaču pričao je Brinu čim je on, na Putniku, projahao pored prvih kamenih kuća u selu. Brin je mogao da razazna čoveka od Zaštitnika čim bi ovaj prešao dva koraka, prepoznao bi ga čak i da u ulici nije bilo mnoštvo Aes Sedai koje su zurile u njega. Šta je, za ime Svetla, toliko Aes Sedai radilo tako blizu Amadicije. Glasine u selima kroz koja je prošao govorile su da Ailron namerava da zauzme drugu obalu reke Eldar, što je značilo da to Beli laštovi hoće. Aes Sedai su mogle dobro da se odbrane, ali ako Nijal pošalje legiju preko reke Eldar, najveći deo ovih žena bi mogao da umre. Sem ako više nije umeo da odredi koliko je panj bio izložen vazduhu, ovo mesto je zakopano u šumi do pre dva meseca. U šta se to Mara uplela? Bio je siguran da će je ovde naći; seljaci su zapamtili tri lepe mlade žene koje su putovale zajedno, a posebno kad se jedna od njih raspitivala za grad koji je napušten još od rata Belih plaštova.

            Zaštitnik, visok čovek širokog lica, Ilijanac sudeći po bradi, postavio se ispred konja.

            Brinov uštrojeni dorat velike gubice povi se.”Lorde Brine? Ja sam Nuhel Dromand. Ako biste pošli sa mnom, ima nekih koji bi želeli da pričaju sa vama.”

            On polako sjaha, skide rukavice i zatače ih za pojas dok je proučavao grad. Jednostavan izbeljen ogrtač koji je nosio, sada bio je mnogo bolji za putovanje ove vrste od onog ogrtača od sive svile koji je nosio na početku putovanja; onog kog je poklonio. Aes Sedai i Zaštitnici, i drugi, tiho su ga posmatrali, ali čak ni sluge nisu izgledale iznenađeno. A i Dromand je znao njegovo ime.

            Njegovo lice nije bilo nepoznato, ali je pretpostavljao da se tu dešava nešto više. Ako je Mara bila- ako su one bile špijuni Aes Sedai, to nije menjalo zakletvu koju su dale.”Vodi, Nuhel Gaidine.” Ako je Nuhel bio iznenađen oslovljavanjem to ničim nije pokazivao.

            Krčma u koju ga je Dromand uveo, u ono što se nekad moglo nazvati krčma, sada je ličio na glavni štab za kampanju, užurban i u neredu. Naravno, kao da su Aes Sedai ikad komandovale kampanjom. Spazio je Serenlu pre nego ona njega, sedela je u uglu sa visokim čovekom koji je jako ličio na Dalina. Kada ga je videla, toliko je zinula da joj je brada gotovo udarila u sto, a onda počela da škilji u njega kao da ne može da poveruje očima. Dalin je izgleda spavao otvorenih očiju, zureći u ništa. Činilo se da niko od Aes Sedai i Zaštitnika nije obraćao pažnju na njega dok ga je Dromand provodio, ali Brin je mogao da se kladi u čast i imanje da je bilo ko od njih video deset puta više od svih sluga, koji su zurili, zajedno. Trebao je da se okrene i odjaše čim je shvatio ko se nalazi u ovom selu.

            Povijao se dok ga je Zaštitnik predstavljao šest Aes Sedai i zapažao, samo je budala bila nemarna u blizini Aes Sedai, ali njegov um bio je usresređen na dve mlade žene koje su stajale nasuprot zidu  pored nedavno očišćenog kamina, i izgledale su kažnjeno. Vitka i drska Domanka mu se osmehnula više plašljivo nego zavodnički za promenu. Mara je bila uplašena, takođe, izgledala je tako prestravljeno kao da će da iskoči iz sopstvene kože, moglo bi se reći, ali te plave oči su ga gledale pune prkosa. Devojka je bila hrabra kao lav.

            Drago nam je što te vidimo, lorde Brine”, Aes Sedai kose boje plamena reče. Samo malo debela, sa tim iskošenim očima, bila je dovoljno lepa da natera svakog muškarca da je pogleda dvaput uprkos  prstenu Velike zmije na njenoj ruci. “Možete li mi reći šta vas dovodi ovde?”

            “Naravno, Šerijam Sedai.” Nuhel je stajao kod njegovog ramena, ipak ako je nekoj ženi  trebalo manje zaštite od jednog vojnika, Brin nije mogao da je zamisli. Bio je siguran da su već sve znale, i posmatranje njihovih lica dok je pričao potvrdilo je to. Aes Sedai nisu dozvoljavale da se bilo šta vidi na njihovim licima ukoliko to nisu želele, ali najmanje jedna od njih je trepnula dok je pričao o zakletvi kao da su to znale odranije.

            “Užasna priča za pripovedanje, lorde Brine.” To je rekla ona koju su zvali Anaija; I sa bezvremenim licem, ona je više ličila na srećnu i zadovoljnu ženu nekog farmera. “Ipak, iznenađena sam da ste ih do ovde pratili, iako su prekršioci zakletve.” Marini obrazi su se zajapurili.

            “Ipak je to  čvrsta zakletva, jedna od onih koje ne bi trebalo da budu prekršene.”

            “Na žalost” Šerijam rečene možemo još da ti ih predamo.”

            Znači, one su agenti Aes Sedai.“Čvrsta zakletva koja ne bi trebalo da bude prekršena, a ipak im nećeš dopustiti da je ispoštuju?”

             One će je ispoštovati”, Mirela reče, a pogled koji je bio uperen ka paru pored kamina, naterao ih je da se isprave,“i možeš biti siguran da već žale što su pobegle posle polaganja zakletve.” Ovaj put je Amaena pocrvenela; Mara je izgledala kao da je spremna da žvaće kamenje. “Ali ne možemo još da ih pustimo.” Nijedan Ađah nije bio pominjan, ali pretpostavio je da je lepa žena tamnog lica Zelena, a odlučna, zaobljena žena zvana Morvrin, Smeđa. Tako je pretpostavljao zbog osmeha koji je Mirela uputila Dromandu kada ga je ovaj uveo i zbog toga što je Morvrin izgledala kao da je tu prisutna samo fizički. “Zapravo, one nisu rekle kada bi želele da služe, a mi imamo posao za njih.”

            Ovo je bilo glupo; trebalo bi da se izvini zbog uznemiravanja i ode. A i to bi bilo glupo, takođe. Znao je pre nego što mu je Dromand prišao na ulici, da je malo verovatno da će napustiti Salidar živ. Bilo je najverovatnije pedeset Zaštitnika u šumi gde je ostavio svoje ljude, ako ne i sto. Džoni i drugi mogli su da se dobro bore pre nego što padnu. Ipak ako je bio dovoljno glup da ga par očiju odvede u zamku, bolje da požuri pa da završi sa tim. “Podmetanje požara, krađa i napad, Aes Sedai. To su zločini. Suđeno im je, osuđene su i zaklele su se da će poštovati presudu; ali ja nemam ništa protiv da sačekam ovde dok ne završite sa njima. Mara može da mi bude pas lopov kad vam ne bude bila potrebna. Odrediću koliko će sati raditi i to će joj se odbijati od duga.

            Mara besno otvori usta, ali žene kao da su znale da će hteti da progovori, te se šest pari očiju Aes Sedai okrenuše ka njoj. Ona opusti ramena, zatvori usta i poče da zuri u njega; šakama je stezala nabore haljine. Bilo mu je drago što nema nož u ruci.

            Mirela je izgledala kao da će da se nasmeje. “Bolje izaberi neku drugu, lorde Brine ona će biti.... podesnija.

            Pretpostavljao je da će Amaena da pocrveni, ali to se ne desi.  Samo ga je procenivala očima. Čak su se ona i Mirela osmehnule jedna drugoj. Pa ona je ipak Domanka, čini se da se to na njoj više vidi nego zadnji put.

            Karlinja, dovoljno hladna da ostale naspram nje izgledaju toplo i brižno, nagnula se napred. Bio je oprezan sa njom, i sa onom buljavom koju su zvali Beonin. Nije bio siguran zašto. Ali da je bio u Igri Kuća, rekao bi da su obe žene jako ambiciozne. Možda se zaista upleo u to.

            “Trebalo bi da si svestan” Karlinja reče hladno,“da je žena koju znaš kao Maru u stvari Sijuan Sanče, bivša Amrilin. Amaena je u stvari Leana Šarif koja je bila Čuvar Hronika.

            Činio je sve što je mogao da ne zine ko neki seljak. Sada kada je znao, mogao je da shvati zbog čega mu je Mara tako poznata.“Kako?” to je bilo sve što rekao. To je bilo skoro sve što je mogao da kaže.

            “Ima nekih stvari koje muškarci ne bi trebalo da znaju”, Šerijam hladno odgovori, “a i većina žena.”

            Mara, ne, trebao bi da je zove pravim imenom, Sijuan je bila umirena. Znao je to. To mora imati neke veze sa umirivanjem. Ako je ta Domanka labuđeg vrata bila Čuvar, mogao je da se kladi da je ona umirena, takođe. Ali pričanje o umirivanju u blizini Aes Sedai, nije bio dobar način da shvatiš koliko si žilav. Pored toga ako  postanu tajanstvene sa tobom, Aes Sedai neće dati tačan odgovor ako si pitao da li je nebo plavo.

            Bile su dosta dobre ove Aes Sedai. Uljuljkale su ga, a onda ošamutile kada je spustio štit. Imao je osećaj da zna zašto su ga uljuljkivale. Bilo bi zanimljivo da sazna da li je u pravu.“To ne menja ništa u vezi zakletve. I da su još uvek Amrilin i Čuvar, morale bi da se drže te zakletve po svakom zakonu, uključujući zakon Tar Valona.”

            “Pošto nemaš zašto da ostaješ ovde”, Šerijam reče,“možeš da koristiš Sijuan kao slugu, kad nam ne bude trebala. Sve tri mogu da ti budu sluge, ako želiš, uključujući i Min koju trenutno znaš pod imenom Serenla, sve vreme.” Iz nekog razloga, to je iritiralo Sijuan jednako kao i ono što je rečeno za nju; promrmljala je nešto u sebi, ne dovoljno glasno da bi je čuli.“A pošto nemaš  pametnijeg posla, lorde Brine, dok si ovde mogao bi da nam pomogneš.”

            “Zahvalnost Aes Sedai nije beznatna”, Morvrin reče.

            “Služićeš Svetlosti ukoliko budeš služio nama”, Karlinja dodade.

            Beonin se nadoveza i poće da govori ozbiljnim tonom. “Služio si Morgazi i Andoru verno.Pošteno nas služi i tvom izgnanstvu će doći kraj. Sve što budemo tražile od tebe biće časno. Ništa što zatražimo neće naškoditi Andoru.”

            Brin napravi grimasu. Bio je u Igri, u redu. Ponekad je mislio da su Aes Sedai izmislile Daes Dae’mar, činilo se da je igraju i u snu. Ako su mislile da vuku konce onda će tako i biti, ali vreme je da im pokaže da nije kuče bez mozga.

            “Bela kula je slomljena”, reče on odlučno. Oči Aes Sedai se raširiše, ali nije im dao vremena da progovore. “Ađasi su se podelili. To je jedini razlog zbog kog me pozivate. Sigurno vam ne treba dodatni mač ili dva”, pogledao je Dromanda, ali mu ovaj nije uzvratio pogled, “jedina usluga koju možete tražiti od mene je da vodim armiju. Trebalo bi prvo da napravim jednu ukoliko nemate logore sa ljudima unaokolo. A to znači da nameravate da svrgnete Elaidu.” Šerijam ga pogleda besno, Anaija zabrinuto, a Karlinja hladno, ali on nastavi. Pusti ih da slušaju; pretpostavljao je da će on da sluša u narednih nekoliko meseci. “U redu, nikad nisam voleo Elaidu, i ne mogu da verujem da bi ona bila dobra Amirlin. Od veće je važnosti pitanje mogu li napraviti armiju koja će zauzeti Tar Valon. Samo da znate, to će biti krvavo i dugo.

            “Ali čujte moje uslove.” Žene su se ukrutile kad su to čule čak i Sijuan i Leana. “Prvo, ja komandujem. Reči ćete mi šta da radim, ali ja ću odlučiti kako. Vi meni naređujete, a ja naređujem vojnicima, ne vi. Ne, ukoliko se ja sa tim nisam složio.” Nekoliko usta se otvori Karlinjina i Beoninina prvo, ali on nastavi. “Ja ću davati zadatke ljudima, ja ću ih unapređivati i disciplinovati. Ne vi. Drugo, ako kažem da nešto ne može da se izvede, razmisličete o tome. Ne nameravam da vam uzurpiram vlast”, male su šanse da bi se to moglo desiti “i ne želim da bacam ljude zato što vi ne razumete rat.” To bi se moglo desiti, ali ne više nego jednom ako bude imao sreće. “Treće, ako počnete ovo,držaćete se toga da ratujete protiv Elaide. Stavljaću glavu u torbu, ja i svaki čovek koji bude bio sa mnom, i ako za pola godine odustanete od rata sa Elaidom, stavićete nam omču oko vrata. Narodi se neće mešati u građanski rat Kule, ali nas neće poštedeti ako nas napustite. Elaida će se postarati za to.

            “Ako se ne saglasite sa mnojim uslovima sumnjam da ću moći da vam služim. Svejedno je da li ćete me oslepeti pomoću Moći ili ćete reći Dromandu da mi prereže grlo, smrt je ipak kraj.

            Aes Sedai su ćutale. Dugo vremena su zurile u njega, dok ga svrab između lopatica nije nagnao da razmišlja o spremnosti Nuhela da mu zarije bodež tu. Onda Šerijam ustade, a ostale su je pratile do prozora. Mogao je da vidi kako im se usne razmiču, ali nije ništa čuo. Ako su želele da sakriju raspravu pomoću Jedne Moći, tako će i biti. Nije bio siguran koliko će njegovih zahteva biti ispunjeno. Svi, ako su bile razumne, ali ponekad su Aes Sedai odlučivale da su čudne stvari razumne.

            To je bila savršena zamka koju je napravio samom sebi.

            Leana je bacila pogled ka njemu i osmehom mu poslala jesnu poruku da ne zna šta propušta; pomislio je da bi to bila fina jurnjava u kojoj ga ona vuče za nos. Domanke nikad nisu ispunjavale ni polovinu onog što su obećale i predomišljale su se za treptaj oka.

            Mamac u njegovoj zamci zurio je u njega, zatim je prešao preko poda do njega dok ona nije stajala toliko blizu da je morala da izvije vrat da bi ga gledala u oči, a zatim progovori tihim glasom koji je bio pun besa.“Zašto radiš ovo? Zašto si nas pratio? Zbog ambara?”

            Zbog zakletve.” Zbog para plavih očiju. Ona nije mogla biti više od deset godina mlađa od njega, ali bilo je teško setiti se da je to Sijuan Sanče dok je gledao lice trideset godina mlađe od njega. Oči su bile iste, duboko plave i snažne. “Zakletva koju si položila, i prekršila. Zbog čega bi trebalo da ti povećam kaznu.” Prestala je da ga gleda, te savi ruke ispod grudi i zareža “Za to su se već postarali.”

            “Hoćeš da kažeš da su te kaznili zbog zakletve? To se ne važi dok te ja ne kaznim.”

            Dromandovo cerekanje zaprepastilo je čoveka koji je još pokušavao da shvati ko je Mara bila; Brin nije bio siguran da ne izgleda kao Sijuan,  lice je tamnelo sve dok nije počeo ozbiljno da se bavi pomišlju da ima apopleksiju. “Kazna je već udvostručena, ako ne i utrostručena, ti gomilo užeglih ribljih creva. Ti i tvoje merenje vremena! Nijedan sat se neće računati dok se nas tri ne vratimo, ne dok ja ne budem bila tvoj ... pas lopov, šta god da je to....dvadeset godina.!”

            Znači i ovo su planirale Šerijam i ostale. On pogleda ka njihovom okupljanju kraj prozora. Izgleda da su se podelile u dva suprotna tabora; Šerijam, Anaija i Mirela sa jedne strane, Morvrin i Karlinja sa druge, dok je Beonin bila neopredeljena. Bile su spremne da mu predaju Sijuan, Leanu i Min kao mito ili platu pre nego što je ušao. Bile su očajne što znači da je na slabijoj strani, možda dovoljno očajne da mu daju ono što je potrebno za pobedu.

            “Ti si srećan zbog ovoga, zar ne?” Sijuan reče, plašljivo u jednom trenu dok se osvrtala oko sebe. “Ti idiote. Vunoglava budalo. Sada kada znaš ko sam, srećan si što ću da ribam i perem za tebe.” Ona neće raditi mnogo od toga, još. “Zašto? Je li zato što sam te sputala u Murandiji? Zar si toliko podao, Garete Brine?”

            Pokušavala je da ga naljuti; shvatila je da je rekla previše, ali nije htela da mu da vremena da razmišlja o tome. Možda više nije Aes Sedai, ali manipulacija joj je u krvi.

            “Ti si bila Amirlin”, reče on mirno, “i čak i kralj ljubi Amirlinin prsten. Ne mogu da kažem da mi se svidelo kako si se ponela oko toga, i mogli smo negde tiho da popričamo šta je potrebno uraditi, a ne da me ponižavaš pred pola dvora, i zapamti da sam ja pratio Maru Tomanes ovde, i Maru Tomanes sam tražio. Ne Sijuan Sanče. Pošto me pitaš zašto, pusti me da progovorim. Zašto je bilo tako važno da dozvolim da Murandjani pređu preko granice?”

            “Zato što je tvoje mešanje moglo uništiti važne planove”, reče ona opasnim glasom “kao što tvoje mešanje sad može. Kula je izabrala mladog graničnog lorda Dulaina za onog koji će jednog dana stvarno ujediniti Murandiju, sa našom pomoći. Nisam smela da dozvolim da ga tvoji vojnici ubiju. Ostavi me da ovo sredim, pa ćeš možda videti pobedu. Ako se umešaš iz prkosa, sve ćeš upropastiti.”

            “Kakav god da je tvoj posao, siguran sam da će se Šerijam i ostale postarati da ga obaviš. Dulain? Nikad nisam čuo za njega. Verovatno još ne uspeva.” Njegovo mišljenje je bilo da će Murandija ostati rasparčana dok se Točak vremena ne okrene i novo Doba dođe. Murandjani su zvali sebe Lugardjani ili Midejanci. Ako su  uopšte razmišljali o tome. Lord koji je mogao da ih ujedini, kog je Sijuan kontrolisala, mogao bi da dovede dosta ljudi.

            “On... umro je.” Grimizne tačke pojaviše joj se na obrazima, izgledalo je da se bori sa sobom, “neki andorski farmer ustrelio ga je dok su otimali ovce.”

            Nije mogao a da se ne nasmeje. “Trebala si farmera da nateraš da kleči, a ne mene. Pa, više ne treba da se brineš oko takvih stvari.” To je bilo tačno. Kakav god joj posao Aes Sedai budu dale, nikad je više neće pustiti da zapoveda. Osećao je sažaljenje prema njoj. Nije mogao da zamisli da ova žena digne ruke od svega i umre, ali izgubila je sve što je mogla da izgubi osim života. Sa druge strane, nazvala ga je idiotom i gomilom ribljih iznutrica. Šta je bila treća stvat? Vunoglava budala. “Od sad možeš da se staraš o meni, tako što ćeš mi čistiti čizme i spremati krevet.”

            “Ako si to hteo, trebao si da izabereš Leanu. Možda bi bila dovoljno glupa.”

            Jedva je sprečio sebe da počne da koluta očima. Način na koji je ženski mozak radio, nikad nije prestajao da ga zapanjuje. “Služićeš me kako ja budem želeo.” Uspeo je da se naceri. Zašto on ovo radi. Znao je ko je bila i šta je bila. Ali njene oči su lovile njegove, pa čak i sad kad za nju nije bilo nade. “Otkrićeš kakav sam ja čovek, Sijuan” Hteo je da to kaže blažim tonom, ali kada je video kako su joj se ramena ukrutila, izgleda je shvatila to kao pretnju.

            Odjednom shvati da je mogao da čuje Aes Sedai, tiho mrmljanje koje se odmah utiša. Stajale su zajedno i zurile u njega sa nečitljivim izrazima lica. Ne u Sijuan. Nihove oči su je pratile dok se vraćala na mesto pored Leane; kada se okrenula, stajala je pored kamina, njeno lice nije odavalo ništa više od lica Aes Sedai. Čudna žena. Nije bio siguran da bi on mogao tako da se pretvara da je na njenom mestu.

            Aes Sedai su čekale da on priđe. Kada se približio, Šerijam reče, “Mi prihvatamo tvoje uslove bez primedbi, lorde Brine, i zaklinjemo se da ćemo ih poštovati. Oni su razumni.

            Karlinja nije izgledala da misli da su uslovi razumni, ali ga nije bilo briga. Bio je spreman da odustane od svih uslova osim od zadnjeg.

            Kleknuo je tu gde je bio, desnom nogom je pritisnuo deo tepiha, a one su ga okružile, svaka je spustila ruku na njegovu glavu. Bilo mu je svejedno ako koriste Moć da ga vežu za zakletvu ili da provere da li govori istinu, ali ko je mogao znati šta Aes Sedai rade? Ako su želele da ga ozlede, nije mogao ništa da uradi povodom toga. U zamci je zbog para očiju kao neki glupi seljačić. I bio je glup.“Ja obećavam i zaklinjem se da ću vam služiti verno dok Bela kula ne bude vaša...”

            Već je počeo da planira. Možda da prebaci Zaštitnika ili dva preko reke da vidi šta su Beli plaštovi naumili. Džoni, Barim i još neki da odu nizvodno do Ebou Dara; to će sprečiti Džonija da proguta jezik svaki put kada vidi “Maru” i “Amaenu”. Svaki čovek koga pošalje će znati da regrutuje.

            ... napraviću i upravljaću vašom armijom najbolje što mogu...”

 

Kada je slab žamor u zajedničkoj sobi zamro, Min diže pogled sa šara koje je crtala prstom umočenim u vino. Začudo, čak je i Logan digao glavu, ali samo da bi zurio u ljude u krčmi ili možda kroz njih; bilo je teško reći.

            Garet Brin i visoki Ilijanac prvi izađoše iz zadnje sobe. Brin razbi napetu tišinu tako što reče, “Reci im da te poslala služavka iz Ebou Dara, ili će ti nabiti glavu na kolac.”

            Ilijanac poče da se smeje.“Opasan je taj Ebou Dar.” On izvadi kožne rukavice i izađe na ulicu dok ih je navlačio.

            Ljudi su počeli ponovo da pričaju, kad se Sijuan pojavila. Min nije mogla čuti šta joj je Brin rekao, ali otišla je krupnim koracima nakon što joj je Zaštitnik nešto rekao. Min je imala osećaj da će ih Aes Sedai naterati da ispoštuje onu glupu zakletvu na koju je Sijuan bila tako ponosna. Da je mogla ubediti sebe da je par Zaštitnika, koji su bili na drugom kraju gostionice, neće pratiti, već bi hitala ka sedlu Divlje Ruže.

            Šerijam i ostale Aes Sedai  izašle su zadnje, sa Leanom. Mirela je sela sa Leanom za jedan sto i počele su da raspravljaju o nečemu, dok su ostale kružile po sobi zastajući da popričaju sa svakom Aes Sedai. Šta god da su rekle, to je izazvalo reakcije od šoka do zadovoljstva, uprkos onoj poznatoj Aes Sedai spokojnosti.

            “Ostani ovde”, Min reče Loganu, te odgurnu klimavu stolicu. Nadala se da on neće praviti nevolje. Proučavao je lica Aes Sedai, jedno po jedno, i izgleda da je bio budniji nego danima ranije. “Ostani za ovim stolom dok se ne vratim, Daline” zaboravila je da je bila među ljudima koji su znali njegovo pravo ime. “Molim te.”

            “Čekaću”.

            Min je oklevala, ali ako ga dva Zaštitnika nisu mogla sprečiti da uradi nešto glupo, soba puna Aes Sedai je sigurno mogla. Kada je izašla, uštrojeni dorat je bio odvođen od strane mladića koji je izgleda bio konjušar. Brinov konj, pretpostavljala je. Njihovi konji nisu bili na vidiku. Toliko o mogućnosti za beg. Ispoštovaću prokletu stvar! Hoću, ali me ne mogu držati podalje od Randa sada. Uradila sam samo ono što je Sijuan tražila. Moraju da me puste da odem k' njemu. Jedini problem je bio što su Aes Sedai same odlučivale o svojim poslovima, a najčešće i o poslovima drugih ljudi

            Sijuan je umalo nije srušila, žurila je i mrko je gledala, sa ćebetom savijenim ispod ruke i sedlom na ramenu. “Pazi Logana” ona prošišta u jednom dahu i ne uspori “ne daj nikom da priča sa njim.'' Odmarširala je do stepenica, gde je žena sive kose, sluga, vodila Brina gore, i poče da se penje iza njega. Skoncentrisala se na njegova leđa, trebalo bi da se nada da ne može da dosegne njegov nož za pojasom.

            Min se nasmeši visokom, vitkom Zaštitniku koji je pratio do vrata. Bio je deset stopa udaljen, jedva obraćajući pažnju na nju, ali nije se zavaravala, “Sada smo gosti. Prijatelji” Nije joj se osmehnuo. Krvavi čovek sa kamenim licem! Zašto nije mogao barm da nagovesti o čemu razmišlja?

            Logan je i dalje proučavao Aes Sedai, kada se vratila za sto. Sijuan je baš našla vreme da ga ućutkuje, taman kad je počeo da oživljava. Morala je da popriča sa Sijuan. “Logane” reče ona meko, nadajući se da niko od Zaštitnika sa druge strane krčme neće slušati. Izgledali su kao da ne dišu otkad su stali tamo, osim što je jedan od njih pratio nju do vrata .“Mislim da nebi trebalo ništa da govoriš, dok ti Mara ne kaže šta je planirala. Ne pričaj ni sa kim.”

            “Mara?” Podrugljivo joj se osmehnuo.“Misliš Sijuan Sanče?” Znači, slušao je dok je bio ošamućen. “Da li si primetila da neko ovde hoće da priča sa mnom?” Vratio se svom proučavanju.

            Niko se nije ponašao kao da želi da priča sa lažnim Zmajem. Osim dva Zaštitnika, niko drugi nije obraćao pažnju na njih. Da ih nije bolje poznavala, rekla bi da su Aes Sedai u sobi uzbuđene. Izgledale su letargično ranije, ali sada su izgledale pune energije, pričale su u malim grupama, i davale kratka naređenja  Zaštitnicima. Papiri na kojima su radile bili su ostavljeni. Šerijam i ostale koje su odvele Sijuan, vratile su se u zadnju sobu, ali Leana je sedela sa dve žene za stolom, koje su pisale najbrže što su mogle. Gomile Aes Sedai su ulazile u krčmu, prolazile kroz gruba vrata od dasaka i nisu izlazile; šta god se događalo unutra, Sijuan ih je razbudila.

            Min je poželela da je Sijuan za stolom, ne bolje bi bilo da su negde same, bar nekoliko minuta. Bez sumnje je u tom trenutku udarala Brina sedlom; ne, Sijuan ne bi pribegla tome. Brin nije bio kao Logan, veći od života u svakoj dimenziji, svakom osećanju; Logan je uspeo da nadvlada Sijuan zbog svog značaja? Brin je bio ćutljiv, rezervisan, nije bio beznačajan već jedva zapovednik. Nije želela čoveka koga se sećala sa Korinih Izvora za neprijatelja, ali nije mislila da će dugo izdržati protiv Sijuan. Možda je mislio da će ona mirno da odradi svoje vreme kao sluga, ali Min nije sumnjala da će do kraja Brin da ispunjava njene želje. Samo je morala da popriča sa ženom o njemu.

            Kao da su je Minine misli dovele, Sijuan siđe niz stepenice sa paketom pod miškom. Bliže istini je bilo da se besno spustila; da je imala rep, šibala bi njime. Zastala je za trenutak, pogledala Min i Logana, a onda nastavila ka vratima koja su vodila u kuhinju.

            “Ostani ovde” Min upozori Logana „i molim te ne govori ništa ...... dok Sijuan ne bude popričala sa tobom.” Rešila je da počne da zove ljude pravim imenima. Nije je čak ni pogledao.

            Stigla je Sijuan na pola puta do kuhinje; zvuk zvečanja lonaca koje su ribali i sudova keje su prali dopirao je kroz vrata.

              Sijuanine oči su se raširile. “Zašto si ga ostavila? Da li je još živ?”

            “Živeće večno koliko mogu da vidim. Sijuan, niko ne želi da priča sa njim. Ali ja moram da pričam sa tobom.” Sijuan je prebacila beli paket u ruke. Haljine.“Šta je to?”

            “Prokleti veš Gareta Brina”, druga žena povisi glas “pošto si jedna od služavki, takođe, možeš da ga opereš. Moram prva da pričam sa Loganom.”

            Min je uhvati za ruku kada je ona htela da prođe mimo nje. “Daj mi minut, i saslušaj. Kada je Brin ušao imala sam viđenje. Jedna aura i bik koji cepa ruže sa vrata, i ...... Ništa od toga nije važno osim aure. Nisam baš puno razumela ali to je jasnije nego ostalo.”

            “Koliko si razumela?”

            “Ako želiš da ostaneš živa, budi blizu njega.” Uprkos vrućini, Min zadrhta. Imala je još samo jedno viđenje sa “ako” i ono je potencijalno donosilo vesti o smrti. Ponekad je bilo dovoljno loše znati šta se će se  desiti; ako bude počelo da joj se ukazuje šta se može dogoditi... “Sve što znam je sledeće. Ako budeš blizu njega, preživećeš. Ako se previše udalji od tebe, predugo, umrećeš. Oboje ćete umreti. Ne znam zašto sam videla nešto o tebi u njegovoj auri, ali ti si izgledala kao deo nje.”

            Sijuanin osmeh mogao je da oguli krušku “Isto tako bih mogla da plovim u potpalublju punom jegulja starih mesec dana.

            Nikad nisam pomišljala da bi mogao da nas prati. Da li će nas stvarno naterati da pođemo sa njim?”

            “O, ne, Min. Vodiće naše armije u pobedu. I napraviće od mog života Jamu Prokletstva! Znači, on će mi spasiti život? Ne znam da li je vredan toga.” Duboko je udahnula i poravnala haljinu .“Kada to budeš oprala i opeglala, donesi sve meni. Ja ću to odneti njemu. Možeš da mu očistiš čizme pre nego što pođeš na spavanje. Imamo sobu, ostavu, pored njegove, ako bude zvao da mu namestimo prokleti jastuk.” Otišla je pre nego što je Min mogla da protestvuje.

            Gledajući u smotuljak košulja, Min je bila sigurna da zna ko će prati sav veš Gareta Brina, a to neće biti Sijuan Sanče. Krvavi Rand al' Tor. Zaljubiš se u čoveka i završiš tako što pereš veš, čak i ako pripada drugom čoveku. Kad je umarširala u kuhinju i zahtevala posudu za pranje i toplu vodu, u sebi je i dalje proklinjala svaki deo Randa, isto kao i Sijuan.

 Predhodno : Nazad na Sadržaj : Sledeće